Nové antihelmetikum nejen k léčbě enterobióz

Upozorňujeme na alternativní lék k léčbě parazitárních onemocnění (Albendazol Vim Spectrum 200 mg). Preparát obsahuje stejnojmennou účinnou látku ze skupiny benzimidazolových antihelmintik, do níž patří také mebedazol (Vermox) a ivermektin. 
Albendazol se považuje za ekvivalentní mebadazolu. Je indikován k léčbě enterobiózy (onemocnění způsobené roupem dětským), trichuriózy (onemocnění způsobené tenkohlavcem lidským), askariózy (onemocnění způsobené škrkavkou dětskou, tj. Ascaris lumbricoides), ankylostomózy (onemocnění způsobené měchovcem lidským), nekatoriózy (onemocnění způsobené měchovcem americkým), strongyloidózy (onemocnění háďátkem střevním), taeniózy (onemocnění způsobené tasemnicemi) a giardiózy (onemocnění způsobené Giardia lamblia).
V našich ordinacích Albendazol nejspíš využijeme především k léčbě enterobiózy. Dávkovací schéma je pro pacienty od 6 let určeno takto: 2 tbl./400 mg jednorázově, s opakováním za 7 dní, případně se podává ještě jedna dávka za 3 týdny při pozitivním záchytu parazita ve stolici. U strongyloidiózy a taeniózy se podává jedna dávka 2 tbl./400 mg denně po 3 po sobě jdoucí dny. V případě giardiózy se podávání prodlužuje na 5 dní. 
U dětí mladších 6 let je hlavní překážkou podání léková forma. U dospělých nad 65 let není s podáním léku dostatek zkušeností. Při léčbě lze jako komplikace očekávat zvracení či průjem, bolesti hlavy nebo závrať. Vzácně pak elevaci transamináz nebo hypersenzitivní reakce. U žen ve fertilním věku je nutné vyloučit podání léku v časném stádiu těhotenství – podávat během menstruačního krvácení a po dalších 5 týdnů po užití je nutné zabránit otěhotnění. 


MUDr. Zdeněk Zíma