Novinky z oblasti ORL – vyšetřování sluchu dětí

Od 1. ledna 2019 vstoupil v platnost metodický pokyn ministerstva zdravotnictví k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let. Uvedený pokyn do praxe prosadili zástupci České společnosti ORL, chirurgie hlavy a krku ČLS JEP se zdůvodněním, že dosavadní vyšetřování sluchu při jednotných preventivních prohlídkách není dostatečně efektivní.


Ačkoliv jsme k návrhu měli několik zásadních připomínek, musíme připustit, že námi prováděné vyšetření je subjektivní. Jsme sice přesvědčeni, že ke svému účelu dostačuje, a pilotní projekt skutečně prokázal jen malé procento dětí s poruchou sluchu, které nebyly odhaleny, ale je nutno připustit relativně nízkou senzitivitu tohoto typu vyšetření mezi 50–65 %.


Dále je třeba upozornit na rezervy při rutinním provádění vyšetření sluchu v rámci preventivních prohlídek. Řečová zkouška se provádí ze standartní vzdálenosti 5, resp. 6 metrů. Pacient stojí k vyšetřujícímu bokem, přičemž pomocník či pomocnice (nejlépe zdravotní sestra) lehce fixuje hlavu vyšetřovaného a zacloní druhé (odvrácené) ucho. Vyšetření se provádí jak běžnou komunikační hlasitostí řeči, tak šeptem.

Naproti tomu objektivní vyšetření sluchu tónovou audiometrií disponuje v experimentu výrazně vyšší senzitivitou i specificitou vyšetření. Nesmíme ale také při srovnávání výsledků screeningů mezi jednotlivými zdravotnickými systémy zapomínat na dosud fungující propracovaný unikátní systém primární péče o děti a dorost v naší zemi. Je třeba také upozornit na dosud nedostatečně fungující novorozenecký screening sluchu.
Prakticky by tedy měli PLDD registrovat, že se v budoucnu může objevit nabídka spádového ORL pracoviště na provádění screeningového vyšetření sluchu dětí v 5 letech. Toto vyšetření v žádném případě nenahrazuje vyšetřování sluchu řečovou zkouškou v rámci preventivních prohlídek, ale je možno ho využít jako doplňkové objektivní vyšetření sluchu.


Také upozorňujeme, že aktuální znění metodického pokynu nezavádí pro PLDD žádné nové povinnosti, a tedy není povinností PLDD toto vyšetření zajistit či jakkoli v této souvislosti  edukovat rodiče. Předpokládá se pouze pomoc PLDD při distribuci informace o vyšetření sluchu v 5 letech věku. Z výše uvedených důvodů je ale vhodné tuto nabízenou možnost využít ve prospěch našich pacientů. Závěrem ještě upozorňujeme, že z provádění vyšetření jsou vyloučeny děti s již prokázanou vadou sluchu či mentálním deficitem znemožňujícím vyšetření tónovou audiometrií.

MUDr. Zdeněk Zíma

Zdroj:
Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let, Věstník MZ ČR, částka 11/2018
Chrobok V. et al., Skríning sluchu dětí prvních tříd základních škol v Hradci Králové, Otorinolaryngologie a Foniatrie 63(4):212-215, 2014