Nový web OSPDL ČLS JEP

Naše odborná společnost má tradičně velmi silnou vazbu k profesní organizaci, která stála na počátku jejího vzniku. Z toho důvodu využíváme společnou kancelář a další infrastrukturu. Také webové stránky a e-mail, včetně koncového prvku (tedy paní sekretářky), s výhodou sdílíme. Této praxi bohužel udělal konec nástup směrnice EU o ochraně osobních údajů. Celá Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně musela upravit vnitřní předpisy, a také Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost se muselo této směrnici přizpůsobit. Výsledkem adaptace na novou zákonnou úpravu jsou změny v organizaci práce naší kanceláře, které by naši členové neměli ani zaznamenat.

Bylo ale třeba vytvořit samostatné webové stránky a e-mailovou adresu odborné společnosti. Naše spolupráce s profesní organizací pochopitelně pokračuje beze změn a nadále budeme sdílet prostory kanceláře.


Naše nové webové stránky najdete na adrese www.ospdl.eu.
Nová e-mailová adresa je info@ospdl.eu