Nutriční poradenství v ordinacích PLDD

Milé kolegyně, milí kolegové,
dovolte mi, abychom Vám připomněli dotazník NutriCHEQ, který jsme ve spolupráci s Nadací 1000 dní a Společností pro výživu vytvořili v roce 2015 na základě Studie o stravovacích návycích batolat v České republice. Tato studie prokázala četné deficity a nesprávné stravovací zvyklosti českých batolat. Kromě jiného se jednalo o nadměrnou konzumaci uzenin a soli, sladkostí a potravin s přítomností volného cukru. Velká část dětí měla nedostatek vitaminu D. Jedna třetina dětí nepila mléko. Na základě těchto poznatků jsme vytvořili dotazník pro rodiče, jehož cílem bylo
vyhledat potenciální nedostatky a nesprávné návyky u dětí v rámci péče v ordinacích praktických dětských lékařů. Mnoho z vás bylo proškoleno v rámci cyklu přednášek 1000 dnů a následně cyklu zaměřeného na výživu batolat a NutriCHEQ. Ten jako nástroj pro rychlé skríningové vyšetření batolat měl poskytnout pediatrovi možnost rychlého vyhodnocení a následně konkrétního doporučení pro rodiče batolat s nesprávnými stravovacími návyky a nutričními deficity. Bohužel se nepodařilo implementovat používání dotazníku do úhradového systému, jak jsme všichni doufali v roce 2016 a 2017. To byl jeden z důvodů, proč mnozí, ač proškoleni, přestali dotazník užívat.

Sama za sebe můžu říci, že ho používám dosud u všech mých pacientů při prohlídce v 18. měsíci života a používám edukační materiály na webu www.1000dni.cz, které mi usnadňují komunikaci s rodiči batolat s poruchou výživy. Nicméně i pro ty z vás, kteří přestali dotazník používat, máme novou informaci. OSPDL a Nadace 1000 dní do života se rozhodly iniciativu nutričního poradenství v ordinacích praktických dětských lékařů znovu oživit. Ve spolupráci s VZP pracujeme na projektu, který by měl nejen motivovat rodiče batolat, aby projevili zájem o vyšetření, ale také odměnit ty z vás, kteří se do projektu zapojí. Navíc ve spolupráci s Nadací 1000 dní do života připravujeme ocenění Ambasador zdravé výživy pro ty nejaktivnější z praktických dětských lékařů, kteří se ve svých ordinacích věnují výživě malých pacientů a současně se vzdělávají v oblasti výživy na odborných seminářích. Podrobně vás budeme informovat v dalších vydáních Newsletteru.

MUDr. Natália Szitányi