O činnosti výboru OSPDL ČLS JEP v době mimořádných opatření – „to hlavní“

Informace a stanoviska v souvislosti s COVID-19

* Na webových stránkách naší odborné společnosti jste po celou dobu trvání koronavirové krize nacházeli ty nejaktuálnější informace – od těch odborných až po organizační. Velké poděkování si zasluhuje kolega Zdeněk Zíma, který je pro nás všechny denně připravoval – a připravuje i nadále, jak se sami můžete přesvědčit na webu ospdl.eu.

* V reakci na doporučení České neonatologické společnosti k propouštění novorozenců matek pozitivních na COVID-19 jsme urychleně vypracovali naše vlastní stanovisko, abychom v praxi ošetřili všechny základní otázky včetně toho, jak máme organizovat kontakty s takovým novorozencem a jeho rodiči.

* Jako první jsme vydali stanovisko k očkování dětí v době pandemie COVID-19 a následně jsme podpořili i stanovisko České vakcinologické společnosti vycházející ze stejných odborných podkladů a názorů. Mimochodem, téma očkování v době pandemie bylo a stále je velmi skloňované, včetně dalších „argumentů“ těch, kteří je odmítají. Opakovaně jsem tedy zodpovídala dotazy medií, jak očkování přistupujeme a co doporučujeme.

* Ve svém vyjádření jsme zaujali stanovisko i k předoperačním vyšetřením dětí, konkrétně k požadavku výtěrů pro účely testů na COVID-19.

* V současné době vypracováváme stanovisko, jak přistupovat k péči o naše pacienty v době, kdy se opatření uvolňují, ale kdy zároveň nikdo s jistotou neví, zda nepřijde druhá vlna COVID-19.


Vzdělávání

Museli jsme se postavit čelem faktu, že se nemůžeme fyzicky potkávat, ale zároveň jsme nechtěli, aby přihlášení účastníci přišli o již připravený program, 

* Páteřní semináře: před vyhlášením mimořádných opatření se stačila fyzicky uskutečnit jediná akce. V současné době se zbývající jarní páteřní semináře s tématem nefrologie překlápějí do podoby webcastu a měly by být připraveny ke zhlédnutí během léta. Předpokládáme, že podzimní semináře se uskuteční už zase fyzicky v termínech, o kterých vás budeme včas informovat na stránkách naší odborné společnosti ospdl.eu.

* Pediatrické akademie: reálně se uskutečnily dvě akce, zbývající proběhly opět formou webcastů.  Do programu jsme operativně zařadili i přednášky MUDr. Trojánka a MUDr. Nečase zaměřené na problematiku COVID-19.

* Rezidenti: jarní téma Výživa proběhne ve formě webcastu, na podzim se s našimi mladými začínajícími kolegy nad tématem Očkování sejdeme, jak doufám, zase tváří v tvář.

* Kurs IPVZ: první kurs Včasný záchyt PAS v ordinacích PLDD se uskutečnil v březnu, příští je plánován na 19. listopad.

* Pregraduální vzdělávání: byla jsem oslovena prof. Honzíkem z 1. LF UK ke spolupráci na vzdělávání v rámci výuky pediatrie. Po letech je to první vstřícný postoj akademické obce, který jsme směrem k praktickému dětskému lékařství zaznamenali – a jsem tomu velmi ráda. V rámci rozšíření výuky pediatrie na 1. LF UK se připravuje možnost strávit letní povinné stáže i stáže v 6. ročníku také v ordinacích PLDD. Nezbývá než si přát, aby podobný přístup zvolily i další lékařské fakulty a jejich pediatrické kliniky, které se naší problematikou ještě nezabývají.

* Učebnice praktického dětského lékařství: skvělá zpráva – práce na ní se blíží k úspěšnému závěru! Konečně smažeme dluh z minulosti, který nám naši odpůrci často předhazovali – co jsme to vlastně za obor, když nemáme ani jeho učebnici. Děkuji touto cestou všem svým kolegům, kteří se na tvorbě publikace podíleli, vzali si ji za svou a vážili si toho, že mohou přispět.


Mezioborová spolupráce 

* Naše spolupráce s projektem Connect for Children (c4c) věnovaným farmakoterapii v dětském věku pokračuje dotazníkovou studií zaměřenou na mapování současné situace užívání léčiv s antikonvulzivním účinkem v ČR u dětí do 3 let věku. Budeme velmi rádi, když se zapojí i Vaše ordinace, stejně jako do „antibiotické studie“ – jak na to, se dočtete rovněž v tomto vydání Newstetteru ZDE.

* Byla jsem oslovena prof. Miovským ke spolupráci při vytvoření certifikovaného kursu s tématem adiktologie. Jak jistě víte, je to naše aktuální téma související i s obměnou manuálu krátké intervence. Již naše loňské Zdravotnické fórum jsme věnovali problematice návykových látek, obohacené o téma šikany po internetu, a problematiku závislosti dětí, a to i na digitálních technologiích, jsme chtěli rozvíjet také letos – bohužel COVID-19 nás donutil Zdravotnické fórum v r. 2020 zrušit.

* SVL ČLS JEP mne pozvala jako přednášející – spolu s prof. Chlíbkem a MUDr. Karenem – na  webinář o očkování v době pandemie COVID-19. Potěšil mě kolega Karen, když ocenil, že spolupráce OSPDL se SVL je výborná, a když zároveň vyslovil přesvědčení, že bude pokračovat i nadále.

* Řešíme nadále i problematiku laktačního poradenství, aby se na ní PLDD mohli nejen podílet, ale také ji vykazovat.

* Na udělení Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikaci loňského roku jsme se rozhodli navrhnout knihu prof. Romana Chlíbka Očkování dospělých. Považujeme ji za velmi přínosnou pro praxi, protože v dospělé populaci převládá postoj, že očkování je něco, co se „hodí tak akorát pro děti“.  Edukace dospělých je velmi obtížná, proto si myslíme, že takováto publikace je v praxi pro naše kolegy všeobecné praktické lékaře nepochybně potřebná jako validovaný zdroj odborných podkladů a argumentů.

Alena Šebková