O Páteřní semináře a další akce nepřijdete ani v době koronavirové

Pandemie koronavirové nákazy zasáhla celý svět, a ani vzdělávání praktických dětských lékařů nezůstalo ušetřeno. V měsících březnu a dubnu plánovala naše odborná společnost uspořádat cyklus sedmi jarních Páteřních seminářů. Bohužel stihl proběhnout pouze seminář v Českých Budějovicích. Po těžkém zvažování jsme se rozhodli přesunout plánovaný program do nových termínů v měsíci listopadu. Bylo nám ale jasné, že umístit všech 7 seminářů do podzimních termínů není možné. Proto jsme využili toho, že téma nefrologie a urologie nevyžaduje přímý kontakt přednášejícího s posluchači, a rozhodli se část seminářů převést do formy webcastu. Jsme si vědomi toho, že ačkoliv je tato forma v poslední době hojně využívaná, pro část lékařů nemusí být zcela komfortní. Proto 3 semináře zachováme a proběhnou tradiční formou. 

Podzimní část Páteřních seminářů tedy bude (s výjimkou Jihočeského regionu) výhradně s psychosomatickou tématikou, a proběhne nezávisle na přesunutých jarních seminářích.


A jak to letos bude s Pediatrickou akademií, Školiteli či Rezidenty? 


Pediatrická akademie

– Pokračuje dále v distanční on-line podobě.

– Termíny vysílání jsou již dostupné na webu ahou.cz/pedak.

– Je nutná registrace předem (zdarma) na www.ahou.cz/pedak/small/registrace.

– Zaregistrovaní obdrží pár hodin předem do svého e-mailu odkaz na internetovou stránku, kde vzdělávání proběhne.

– Pouze zaregistrovaní získají kredity ČLK. 

– Určeno výlučně pro lékaře a rezidenty.


Školitelé 

– Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhne akce on-line, termín vysílání je 12.–13. června.

– Je otevřena on-line registrace, kde se všichni školitelé budou moci přihlásit, poté jim e-mailem přijde odkaz na příslušnou internetovou stránku.

– Akreditováno ČLK.


Rezidenti

– Předpokládáme, že akce proběhne podle plánu 30.–31.října opět v Mariánských Lázních.

– Nové téma: Očkování.

– Pro ty, kteří se minulý rok nezúčastnili osobně tématu Výživa, připravujeme on-line verzi.