Obor PLDD – už zase „o nás bez nás“

V lednovém vydání našeho Newsletteru Vám kolega Zdeněk Zíma přinesl zprávu z akreditační komise s titulkem „Osud vzdělávání PLDD je teď v rukou ministra“. Končila konstatováním, že „… v tuto chvíli zbývá jen vyčkat na rozhodnutí pana ministra, zda změní vyhlášku ve prospěch vzdělávání PLDD“.

Uplynul další měsíc a nezměnilo se nic. Ani ve vyhlášce, ani v přístupu k naší odborné společnosti a k oboru PLDD. Snad probíhají i nějaká jednání, ale opět bez naší účasti. Na odboru vzdělávání ministerstva zdravotnictví se uskutečnila schůzka s předsedou České pediatrické společnosti ČLS JEP a předsedkyní akreditační komise pediatrie, na kterou jsme ovšem nebyly přizvány ani já jako předsedkyně OSPDL ČLS JEP, ani Dr. Cabrnochová jako místopředsedkyně akreditační komise. Dozvěděly jsme se o tom ex post. 5.3. by se měla uskutečnit další schůzka akreditační komise, která by měla snad řešit opět náplň specializačního vzdělávání, k němuž údajně existují další návrhy. Nevíme o nich… To je jen další důkaz, že stále pokračuje trend rozhodovat o nás bez nás!

Znovu proto jasně deklarujeme, že společný obor pediatrie musí respektovat princip dvouoborovosti. Současná podoba vzdělávacího programu umožňuje vstup do praxe i lékaři, který absolvuje během 4,5 roku přípravy pouhé 3 měsíce praxe u PLDD!! To za nás prostě není přípustné a nadále trváme na tom, co nám bylo slíbeno ministrem zdravotnictví i jeho náměstkem, tedy že povinné minimum pro všechny školence jsou 3 měsíce ve kmeni plus 6 měsíců ve specializační části pobytu v ordinaci PLDD. Jenom tak můžeme zaručit, že do primární péče, jejíž podporou se ministerstvo zaštiťuje, o čemž bylo podepsáno i společné Memorandum, budou vstupovat lékaři opravdu odborně způsobilí a zdatní.

Jsem přesvědčena, že v důsledku stávajícího stavu dojde k tomu, na co už dlouho upozorňujeme – vypsaná rezidenční místa nebudou naplněna mladými lékaři se zájmem pracovat v praxi. Z dosavadních jednání sice vzešla možnost zvýhodnění rezidenčních míst pro lékaře v přípravě u PLDD, ale to celkovou situaci nijak zásadně neřeší. Naopak, hluboký personální propad trvá již třetím rokem, donedávna „jen“ lokální problémy a hrozící plošné již začaly pociťovat i kraje a směřujeme k tomu, před čím jsme, bohužel zatím marně, varovali, tedy k rozpadu stávajícího systému primární péče. Přes všechny proklamace o jeho podpoře…


MUDr. Alena Šebková