Očkovací centra – každé uzavření bez náhrady je pro nás problém

Po nedávném uzavření očkovacího centra ve FN Motol se opakovaně potýkáme s otázkou, s kým konzultovat nejasnosti při očkování. Toto očkovací centrum poskytovalo konziliární služby nejen pacientům z Prahy, ale i konzultace a pomoc praktickým dětským lékařům z celých Čech. Jeho uzavření tedy logicky vyvolává otázky, jak jej nahradit. Pro zmapování situace jsme oslovili kolegy v regionech.

Ukazuje se, že potřeba konzultovat konkrétní postupy při očkování je velmi častá. Frekventní je potřeba harmonizovat očkování dětí narozených – nebo dlouhodobě žijících – v zahraničí po jejich návratu do ČR. Další velkou skupinou jsou děti se závažnými diagnózami, včetně onkologických. V tomto případě se praktickým lékařům naštěstí dostane rady, či přímo pomoci díky příslušným specialistům. Řídce, ale nikoli vzácně je třeba řešit očkování dítěte prokazatelně alergického na některou ze složek očkovací látky, a v těchto případech se často daří zajistit pomoc dětského lůžkového oddělení. Management celé akce, především v odborné rovině, však často zůstává na bedrech praktického lékaře pro děti a dorost. Při dotazech na možnost konzultovat složitější případy v rámci kraje, jsme dostali velmi široké spektrum odpovědí. Několik kolegů má velmi špatné zkušenosti – uváděli, že se jim nepodařilo získat radu ani z očkovacích center při krajských infekčních klinikách nebo jiných existujících „očkovacích center“. Několik kolegů referuje také o malé spolehlivosti možnosti získat radu cestou vakcinologické společnosti.

Globálně však z odpovědí vyplývá, že očkovací centra při infekčních odděleních krajských nemocnic fungují relativně dobře. Mnoho z nás také oprávněně spoléhá na možnost konzultace s odborníky České vakcinologické společnosti ČLS JEP na stránkách vakcinace.eu.


MUDr. Zdeněk Zíma