Odborná stanoviska k očkování proti covid-19 se (konečně) sjednotila

Na přelomu roku byla zveřejněna dvě stanoviska, která se poměrně výrazně rozcházela v názoru na testování protilátek proti SARS-CoV-2 před očkováním proti covid-19. 
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP (ČSAKI) úvodem svých doporučení zdůrazňovala, že „…očkování jako takové obecně podporujeme jako jeden z možných způsobů, jak se vypořádat se současnou epidemií SARS-CoV-2. Ale velmi důrazně doporučujeme respektovat obecné kontraindikace očkování, včetně konkrétních týkajících se SARS-CoV-2.“ Potřebu individualizace očkování zdůvodnila tím, že pak „…nebudeme čelit případným nežádoucím účinkům, které jinak velmi nahrávají odmítačům očkování.“
Proto ČSAKI doporučila neočkovat zatím osoby, které prokazatelně onemocnění covid-19 prodělaly v minulosti (potvrzené PCR testem), pokud byly stanoveny a detekovány specifické IgG/IgA protilátky v období více než 3 měsíce po onemocnění. U osob, které jsou ve velkém riziku infekce SARS-CoV-2, doporučila před případným očkováním poměrně komplikovaný algoritmus: Provést aspoň orientační test na protilátky z kapky krve (nebo ELISA test na protilátky ze séra). Pokud by vyšel pozitivní, nebylo by třeba zatím očkovat. Pokud by vyšel negativní, doporučila provést antigenní test z výtěru z nosohltanu – pokud by vyšel pozitivní, ověřit metodou PCR, pokud by i tak vyšel pozitivní, zatím neočkovat. Tento postup doporučovala ČSAKI i jinak zdravým osobám, které by váhaly, zda se mají nechat očkovat proti koronaviru.
Naopak Česká vakcinologická společnost ČLS JEP (ČVS) vydala své doporučení, které v médiích komentoval její předseda prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.: „ČVS se shodla na závěru, že testování na covid-19 před očkováním není efektivní ani přínosné a nedoporučuje ho provádět. Nedoporučujeme provádění ani PCR, ani antigenních testů.“ 
Ostatně, žádný požadavek na testování protilátek před očkováním není uveden ani v příbalovém letáku vakcíny od firmy Pfizer, ani v jejích registračních dokumentech. 

Testování před očkováním? Definitivní společné ne!

Teprve 21. ledna vyšlo Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami jako společné stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP, České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.
Podle tohoto společného dokumentu se neočkují osoby, které prodělávají akutní infekční onemocnění jakéhokoliv původu, zejména příznakové osoby s akutním horečnatým stavem. Prodělané onemocnění covid-19 není kontraindikací očkování. Očkovat se mohou osoby, které covid-19 prodělaly, a to obvykle za 3 měsíce po onemocnění (z důvodu prioritizace dostupných dávek pro více potřebné rizikové skupiny). V případě vysoce exponovaných osob k nákaze covid-19 je možné očkování zahájit i dříve.
Očkování by mělo být odloženo:
– O 3 měsíce po aplikaci monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 nebo rekonvalescentní plazmy. Důvodem odložení očkování je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolanou vakcínou,
– Osobám, které onemocněly covid-19 po aplikaci první dávky. Těmto osobám se doporučuje odložit podání druhé dávky 3 měsíce po odeznění příznaků nebo ukončení izolace,
– U osob v karanténě z důvodu kontaktu s jedincem infikovaným SARS-CoV-2. Očkování lze zahájit bezprostředně po ukončení karantény.

Jan Kulhavý

Plné znění Doporučení si můžete stáhnout ZDE