Ohlédnutí za Mezioborovým kongresem PLDD

S ohledem na někdy až nadměrné množství vzdělávacích akcí, jejichž nabídka útočí na praktické dětské lékaře z různých stran, a současně jejich malou návštěvnost se naše odborná společnost rozhodla poněkud racionalizovat počet akcí, které pořádá. Došlo ke spojení tradičního setkání školitelů, mezioborové konference a kongresu do jediné akce. 
První Mezioborový kongres PLDD proběhl v Praze ve dnech 9.–10. června. Program v pátek ráno otevřela kromě nezbytné sekce pro zástupce akreditovaných pracovišť PLDD, nahrazující původní setkání školitelů, také sekce pro mladé PLDD. Obě paralelní sekce byly velmi příznivě hodnoceny, patrně i pro bohatou diskuzi během bloků. 
Mezinárodní charakter setkání přinesla sekce kolegů ze Slovenska. Porovnání situace u nás a na Slovensku přineslo příjemné osvěžení, a to nejen pro přátelský a otevřený průběh bloku. Také vědomí, že v obou zemích se dětská primární péče potýká s podobnými problémy, nás opět spojilo. V současných těžkých okamžicích praktických dětských lékařů v Čechách a na Moravě nás sice mohlo povzbudit, že na tom nejsme ještě tak zle jako naši slovenští kolegové a kolegyně. Bohužel za současné situace lze předpokládat, že velmi smutný stav slovenské dětské primární péče budeme v krátké době následovat také my. 
Psychologický blok nabídl přednášky na téma PAS a poruchy spánku, úzkost a psychologické obtíže v dospívání.  Revmatologickým blokem provedla posluchače prof. Pavla Doležalová a excelentním způsobem podala doslova vyčerpávající přehled revmatických onemocnění s ohledem na praxi praktického dětského lékaře. 

V sobotu podobně suverénním a přehledným způsobem pojal doc. Jan Pavlíček setkání v kardiologickém bloku. Také blok tělovýchovného lékařství velmi příjemně překvapil přehlednými a prakticky pojatými přednáškami ušitými na míru pro praktické dětské lékaře. 
Kongres se i přes bohatou účast nesl v přátelském až rodinném duchu a také odborný program musíme velmi pochválit. Při vynikající odborné úrovni dokázali přednášející svá témata i elegantně zasadit do běžné problematiky praxí praktických dětských lékařů, na což ze srovnatelných akcí takovéto velikosti nejsme zvyklí. Věřím proto, že nadcházející ročník tuto svoji jedinečnost uchová a přiláká ještě více dětských praktiků. Nadějí a cílem Odborné společnosti praktických dětských lékařů je hlavně větší a intenzivnější zapojení mladých kolegyň a kolegů, kteří zajistí další rozvoj a růst našeho oboru. 


MUDr. Zdeněk Zíma