Ohlédnutí za pediatrickým kongresem

Ve dnech 11.–15. října proběhl v Ostravě kongres České pediatrické společnosti ČLS JEP. Akci kolegové již několik let koncipují jako setkání všech lékařů, jejichž specializace je zaměřena na pacienty dětského věku. Z toho důvodu k organizaci kongresu přizvali stejně jako v minulých letech také Odbornou společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Jejich pozvání ke spolupráci jsme za odbornou společnost rádi přijali jako vstřícné gesto, protože obecná pediatrie je koneckonců základem našeho oboru.
Všichni jistě vnímáme tato setkání, především v jejich společenské rovině, jako příležitost k bližšímu poznání kolegů z nemocnic a klinik. Společenský večer se také v tomto roce vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných.
Ale kongres je především odborným setkáním. Velmi se vydařila sekce pro mladé pediatry. Přinesla přehledná a instruktivní sdělení zaměření na konkrétní problematiku, po kterých mladší kolegyně a kolegové často volají. Vyzdvihnout musím také bloky zaměřené na problematiku neonatologickou, kardiologickou, gastroenterologickou či pneumologickou. Velmi se líbil také blok připravený kolegy praktickými dětskými lékaři z Moravskoslezského kraje. Ačkoliv byl připravován jako kazuistický, nakonec se podařilo dosáhnout velmi širokého pohledu na danou problematiku (covid-19, Wilkie syndrom, benigní tyreopatie) a demonstrovat příkladnou spolupráci dětského praktika, specialisty a lůžkového zařízení.
Výhodou i nevýhodou zároveň takovýchto větších vzdělávacích akcí je členění do několika paralelně probíhající sekcí. Umožňuje to sice volit individuálně atraktivnější program, ale současně musím nezřídka volit mezi dvěma zajímavými přednáškami. Všechno prostě stihnout nejde… 


MUDr. Zdeněk Zíma