Páteřní seminář – webcast na prázdniny

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tradiční cyklus Páteřních seminářů OSPDL ČLS JEP zasáhlo omezení společenských a vzdělávacích akcí kvůli šíření onemocnění virem SARS-COV-2 krátce po jejich začátku. Na poslední chvíli stihl ještě proběhnout seminář v jihočeském regionu tematicky zaměřený na psychosomatiku, a další jsme museli z bezpečnostních důvodů odložit. Původně jsme zamýšleli uskutečnit je v náhradních termínech v červnu, ale nakonec jsme se rozhodli pro jejich přeměnu do elektronické verze, a proběhnou tedy formou webcastu. Téma psychosomatika se však pro nekontaktní formu vzdělávání příliš nehodí. Z toho důvodu budou webcasty pro všechny regiony zaměřeny na téma nefrologie – a tématu psychosomatiky se budou věnovat naše podzimní setkání. 

Uskutečnit tak razantní změnu nebylo snadné, ale doufáme, že se nám podaří plně Vám vynahradit zrušené semináře. Protože všichni obtížně dělíme svůj čas mezi práci, své blízké, vzdělávání, koníčky a jiné zájmy, rozhodli jsme se nabídnout Vám tuto formu vzdělávání v letních měsících, kdy se většina z nás chystá odpočívat. Jsme si vědomi, že během dovolené nemusí být vždy ta správná nálada na vzdělávací akci, proto jsme se rozhodli umožnit účastníkům zhlédnout webcast kdykoliv během 30 dnů následujících po odvysílání. Věřím, že najdete čas a chuť na zhlédnutí webcastu i během parných letních dní nebo večerů zpříjemněných třeba sklenkou vína.


Program Páteřního semináře – webcastu Nefrologie 2020

1. Infekce močových cest 

2. Močové nálezy a jejich interpretace 

3. Vrozené vady vylučovacího aparátu v ordinaci PLDD (diagnostika, vedení v ordinaci PLDD)

4. Urologie dětského a dorostového věku (novinky) 

5. USG vylučovacího aparátu - interpretace, indikace a další postupy (kdo indikuje, kdo provádí)

––––––––––––––––––––––––

Délka trvání webcastu bude 120 minut, a bude kreditován ČLK. 

Budou prezentovány postupně pro každý region zvlášť. 

Po proběhnutí akce bude účastníkům záznam k dispozici dalších 30 dní. 

Pořadatelem webcastu je Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Odborným garantem je Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP 


Zdeněk Zíma 

Více o akci zde. (https://ahou.cz/paterak)