Páteřní semináře a covid-19 – i na podzim se sejdeme jen na webu

Vážené kolegyně a kolegové, 

naše vzdělávání dostává v tomto roce jednu ránu za druhou, stejně jako společenský život celé naší společnosti. Jarní cyklus Páteřních seminářů OSPDL jsme pod tíhou nouzového stavu museli zrušit, a proběhl až s velkým odstupem v létě formou webcastů. 

V tomto čísle Newsletteru jsem Vás chtěl pozvat k podzimnímu cyklu Páteřních seminářů s nadějí, že se konečně uskuteční tolik žádané společenské setkání kolegů, na které jsme všichni zvyklí. Bohužel v tuto chvíli opět již několik týdnů letí vzhůru počty nakažených novým typem koronaviru. Slibované uvolnění vydrželo jen v létě a jeho trvání i v podzimním čase se ukázalo být spíš vroucným přáním než reálnou úvahou. Kromě opětovné možnosti úředního zákazu všech společenských akcí musíme počítat také s pochopitelnými obavami účastníků z možné nákazy, a tedy s výrazně nižší návštěvností. Proto namísto pozvánky Vás nyní mohu pouze informovat o zrušení také podzimní části Páteřních seminářů a o jejich nahrazení sérií webinářů na stejné téma. Webináře v tomto okamžiku intenzivně připravujeme a pozvánky očekávejte na počátku měsíce října prostřednictvím regionálních zástupců a e-mailu. Vzhledem ke změně formy předpokládáme také změnu termínů konání. 

Poděkování do regionů

Na tomto místě bych rád vyzdvihl náročnou práci Vašich regionálních zástupkyň. Již podruhé kompletně připravily program a zajistily konání Páteřních seminářů ve Vašich regionech, a již podruhé na poslední chvíli zasáhl koronavirus, a zcela zhatil jejich práci. Vím, že svou náročnou práci děláte s opravdovým nasazením, zvlášť když musíte pro ni ukrajovat čas určený práci ve Vaší ordinaci, nebo odpočinku v kruhu Vašich blízkých. Jsem moc rád, že Vám nyní mohu za to vše poděkovat. 


MUDr. Zdeněk Zíma