Páteřní webináře o dětské paliaci jsou v plném proudu

Paliativní medicína zdaleka není jen péčí o umírající děti. Slouží všem dětem s život ohrožujícím a život limitujícím onemocněním, které potřebují nejen zdravotní péči, ale i pomoc z různých oborů a služeb  – a s nimi i jejich rodiny.
„Téma paliativní péče jsme pro podzimní stěžejní vzdělávací akce naší odborné společnosti zvolili proto, že se nějakým způsobem dotýká každého z nás a doposud jsme se mu v takovém rozsahu nevěnovali,“ říká MUDr. Pavla Hromádková, vědecký sekretář OSPDL, a upřesňuje: „V úvodní přednášce MUDr. Mahulena Exnerová, předsedkyně Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice, představí koncepci, jak by měla v ČR vypadat péče o dítě s život limitujícím onemocněním po stanovení diagnózy, event. po propuštění z nemocnice, jaká by v ní měla být úloha PLDD, odborných ambulancí a sociálních služeb a jaké jsou možnosti domácí péče. Druhá přednáška MUDr. Jana Hálka, Ph.D., místopředsedy Sekce dětské paliativní péče působícího jako neonatolog a dětský neurolog ve Fakultní nemocnici Olomouci, bude zaměřena na praktické rady, které může využít každý PLDD ve své praxi. Posledním sdělení každého webináře je vyhrazeno zástupcům Sekce dětské paliativní péče, kteří představí možnosti paliativní péče v konkrétním regionu.” 

V Praze/Středních Čechách a na severu Moravy již Páteřní webináře proběhly, ve zbývajících regionech se k nim můžete v průběhu listopadu připojit vždy od 17.00 do 19.35 hodin v těchto dnech:
3. listopadu (čtvrtek) – Jihomoravský region
10. listopadu (čtvrtek) – Západočeský region
15. listopadu (úterý) – Severočeský region
22. listopadu (úterý) – Jihočeský region
24. listopadu (čtvrtek) – Východočeský region

Více informací ZDE
Registrační formulář ZDE