Poděkování členům – komentář k průběhu voleb a výhled na další období

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
členové OSPDL ČLS JEP obdrželi 2. prosince 2020, tedy několik hodin po zahájení legitimních a demokratických voleb do výboru a revizní komise naší odborné společnosti, dopis vedení SPLDD ČR, který hrubým způsobem zasáhl do jejich průběhu.
Tento způsob chování a komunikace je mi cizí a jsem přesvědčena, že k férovým mezilidským vztahům nepatří, o to méně do vztahů mezi organizacemi sdružujícími praktické pediatry.
Vážím si však toho, že v této věci výbor OSPDL ČLS JEP většinou hlasů rozhodl o pokračování voleb i přes zmíněné zásadní provinění proti pravidlům a stanovám. Proto jsem nechtěla reagovat v průběhu volebního hlasování a situaci tak eskalovat.
Teď, když jste odevzdali své hlasy, a já vám všem za účast a projevený názor děkuji, mi dovolte krátce zareagovat na informace, které se ve zmíněném dopisu objevily.

K oboru PLDD – v dopise se píše: „Především jsme během volebního období současného vedení OSPDL ztratili samostatný obor.“ Z mého osobního pohledu zrušení oboru byl katastrofální krok. Ovšem nebyl zapříčiněn selháním odborné společnosti, nás PLDD, ale politickou zvůlí, kterou se snažíme a s nasazením všech sil budeme dále snažit napravit.

K webovým stránkám - od roku 2014 žádala OSPDL o úpravu společných webových stránek tak, aby poskytovaly větší prostor pro rozvíjející se činnost OSPDL, a připomínkovala, že web je nepřehledný. Stále to nebylo prioritou, až cca v roce 2017 se rozhodl výbor OSPDL udělat, zatím provizorně, stránky OSPDL s tím, že po úpravě je můžeme zařadit znovu na společný web. Nové stránky detskylekar.cz ale byly nad finanční možnosti OSPDL. Navíc z vedení ČLS JEP jsme opakovaně dostávali připomínku, proč nemá naše odborná společnost jako prakticky jediná své vlastní webové stránky. Byli jsme a jsme samozřejmě nadále připraveni propojit webovou prezentaci nás praktických dětských lékařů.

K časopisu VOX pediatriae – rozhodnutím vedení SPLDD byla jednostranně zrušena rubrika informací OSPDL. Přes opakovanou žádost OSPDL dosud neví, jaký je poměr nákladů a příjmů časopisu, zda je tato bilance pozitivní, vyrovnaná či negativní. OSPDL nikdy neměla zisk z inzerce. Navíc část členů OSPDL, kteří nejsou členy SPLDD, časopis nedostává. Částka na VOX byla účtována z fondu vzdělávání jako „účetní zdůvodnění“ v době přebytku. Považujeme za zásadní, férové a transparentní nakládání s finančními prostředky.

K vymezení vzdělávacích akcí – úlohou každé odborné společnosti je především konání vzdělávacích akcí. Pokud se „výtka“ týká páteřních seminářů, nebyla regionálním zástupcům nařízena žádná změna, kromě smluvního zajištění ČLS JEP. Spolupráce v regionech byla ponechána na regionálních zástupcích, mohla fungovat stejně jako dosud, i s benefity pro regionální SPLDD. Věříme, že je nutné a přínosné pořádat vzdělávací semináře, které slouží k předávání odborných znalostí, postřehů z praxe, ale i k prohlubování lidských vztahů mezi námi.

K deklaraci spolupráce – ze strany OSPDL v průběhu kalendářního roku odešel čtyřikrát podnět předsednictvu SPLDD k formám spolupráce, i s návrhem jakési smlouvy o spolupráci. Navrženo bylo pravidelné setkávání výborů, širšího vedení, výměna akutních informací, vypořádání VOXu, spolupráce na vzdělávacích akcích. Projednána byla až poslední urgence, prakticky všechny naše nabídky byly odmítnuty, nebo byly přijaty pouze s podmínkou finančního prospěchu SPLDD. Po rehabilitaci oboru vzdělávání je naší další prioritou nastavení jasné, otevřené a funkční spolupráce se SPLDD, která je dle mého názoru klíčová v současné rozbouřené době.

Na základě výše uvedeného můžeme tedy potvrdit, že:

  • Vedení OSPDL ke správě odborné společnosti přistupovalo vždy s péčí dobrého hospodáře. 
  • Nutnost spolupráce se SPLDD jsme nikdy pouze nedeklarovali, ale vždy jsme ji dodržovali, a to na bázi rovnosti a respektu.

Osobně jsem přesvědčena, že jen poctivou prací, hledáním společné řeči a cílů můžeme obor PLDD rehabilitovat u politické reprezentace a potvrzovat jeho důležitost pro malé pacienty a jejich rodiny v ambulancích v celé České republice.


S úctou, díky a odhodláním pro další práci

MUDr. Alena Šebková
MUDr. Zdeněk Zíma
MUDr. Eva Svobodová
MUDr. Pavla Hromádková