Pomozte nám hledat nové formy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

v současné době se snažíme nalézt ztracenou rovnováhu po prvním kole střetnutí naší civilizace s koronavirovou nákazou. Jak ukazují obtíže při návratu dětí do škol, nebude to snadné a náš život nejspíš již nikdy nebude stejný jako předtím. Ani oblast, která je hlavní náplní naší odborné společnosti, tedy postgraduální vzdělávání, nezůstala ušetřena. V rámci karanténních opatřeních byly zrušeny všechny plánované semináře a konference a nyní se snažíme nalézt možnosti odpovídající náhrady. Dříve vzácné elektronické formy vzdělávání jsou nyní prakticky jedinou možností, jak naší členské základně přinášet odborné informace. Odborná společnost praktických dětských lékařů tak jako dosud spolupracuje při jejich přípravě s ostatními odbornými společnostmi a poskytujeme si vzájemnou podporu. V souvislosti s razantní změnou formy vzdělávání se totiž, tak jako již v minulosti opakovaně, objevují snahy přizpůsobit a podřídit vzdělávání lékařů ekonomickým vlivům zájmových skupin ve zdravotnictví. Sice si to často neuvědomujeme, ale práce lékaře zásadním způsobem ovlivňuje příjmy velké skupiny lidí (často nelékařů), kteří však disponují diametrálně odlišnými finančními kapacitami. Jedinou obranou proti jejich snaze ovlivnit naše rozhodování při léčbě našich pacientů je právě spolupráce mezi odbornými společnostmi a naše práce bez ohledu na nemedicínské zájmy.  

Rádi bychom dále pokračovali v celoživotním vzdělávání i v této nelehké době, proto Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku. Pomůže nám lépe přizpůsobit vzdělávání Vašim potřebám a rozvíjet nové možnosti. Předem děkujeme za vyplnění dotazníku ZDE.

MUDr. Zdeněk Zíma,
místopředseda OSPDL ČLS JEP