Poruchy autistického spektra – konference s mezinárodní účastí

Odpovědí na problematiku PAS je VČASNOST rozpoznání problému a zahájení intervence. Cílem konference pořádané 29.–30. dubna v pražském Hotelu ILF je proto představit problematiku včasného záchytu a následné diagnostiky a ukázat možnosti intervencí.
Profesorka Diana Robins, Ph.D. zahájí konferenci s tématem Včasné rozpoznání poruchy autistického spektra. Na ni naváže představení praxe v ČR z pohledu dětského praktického lékaře, pedopsychiatra, dětského psychologa a možnosti časné intervence. Podstatnou částí konference bude mezioborová diskuse. Víme, že autismus je neléčitelný - existují preventabilní faktory s přesahem na život dítěte a další pozitivní prognózu? 
Konference představí výsledky tříletého výzkumu pro ověření a objektivizaci účinnosti rané intervence O.T.A. (2019–2021) u 102 batolat. Zahrnuje objektivizaci příznaků metodou ADOS-2 a sledování dětí psychiatricky i psychologicky. Součástí konference budou workshopy zaměřené na diagnostiku v raném věku a možnosti včasných intervencí ABA, O.T.A. a VTI. 
Garantem konference je prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., Subkatedra dětské a dorostové psychiatrie IPVZ. Příspěvky přednesou: prof. Diana Robins, Ph.D., prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., doc. MUDr. L. Stárková, CSc., MUDr. A. Šebková, MUDr. M. Ryšánková, PhDr. R. Straussová, Ph.D., prof. RNDr. PhDr. M. Vágnerová, Dr. Hilary Kennedy, Ph.D., Mgr. M. Nekola, Ph.D., Dr. N. Gregorczyk-Dłuciak, Beata Ignaczewska, Mgr. K. Šilhánová, Mgr. P. Mikoláš. Výsledky výzkumu vývojové dysfázie na 2. LF UK (2022) představí ve vztahu k PAS PaedDr. L. Pospíšilová, Ph.D. Dále budou představeny kazuistiky a příklady dobré praxe.
Na druhý den konference jsou připraveny workshopy, na které je třeba přihlásit se individuálně. Pozvánku a další informace najdete ZDE.