Poslušně hlásím: učebnice Praktické dětské lékařství už vyšla!

Naše dlouholetá snaha přinesla své ovoce a učebnice Praktické dětské lékařství je konečně na světě. Symbolicky se tak stalo sto let poté co vyšel světoznámý román Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka. Zajímavé, ne? Švejka všichni považovali za prostoduchého prosťáčka. Přesto si uměl poradit s každou situací, a to poměrně přímočaře, strčil do kapsy kdejakou šarži a ve finále se stal národním hrdinou...

Na vzniku učebnice se podílela celá řada zkušených praktických dětských lékařů. Neobešli jsme se ani bez spolupráce se specialisty, nicméně jsme se snažili, aby autoři měli vždy zkušenost s prací PLDD. Nebylo cílem nahradit či opisovat učebnice pediatrie, náš obor má poněkud jiné zaměření a tomu odpovídala i naše koncepce. Stejně tak nebylo naší ambicí podat detailní popis každého konkrétního patologického stavu. Předpokládáme, že zájemce o konkrétní problematiku bude čerpat i z jiných zdrojů, které mají prostor věnovat se specifickým problémům do hloubky. Naším cílem bylo podat komplexní přehled o problematice oboru praktického lékařství pro děti a dorost. V něm pochopitelně nemohou chybět ani přehledné poznámky z problematiky specializovaných oborů pediatrie a ze styčných oborů, které s praktickým dětským lékařstvím těsně souvisejí. Stejně tak považujeme za nezbytné diferenciálně diagnostické přehledy nejčastějších patologických stavů, s nimiž se praktický dětský lékař v praxi setkává.  Podstatnou část zabírá specifická problematika primární péče – vývojové aspekty, komplexní preventivní péče včetně očkování, management a další kapitoly přínosné pro výkon samostatné praxe.

Učebnice by se měla stát neocenitelným pomocníkem kolegyním a kolegům v přípravě k atestační zkoušce z praktického dětského lékařství či ke zkoušce v rámci kvalifikačního kurzu i kolegům zařazeným v novém oboru pediatrie, kteří se chtějí věnovat primární péči.

Věříme, že má potenciál stát se oporou také lékařům příbuzných oborů, včetně pediatrů pracujících u lůžka. Přínosem však může být i zkušeným kolegyním a kolegům jako opora při rozhodování v jejich běžné praxi. 

Učebnice by již měla být od poloviny března dostupná v obchodní síti. Objednat si ji lze i na webových stránkách nakladatele www.grada.cz/prakticke-detske-lekarstvi-11912/.