Přehled testů na covid-19

Epidemiologická situace v naší zemi se vytrvale zhoršuje a počty nemocných a nakažených nemocí covid-19 neúprosně rostou. Všichni se ptají po příčinách tohoto stavu, které nejsou zcela zřejmé. Ponechme nyní stranou, zda za zoufalou situaci mohou zmatená opatření vlády, nebo naopak trestuhodná nekázeň značné části obyvatel. PLDD mohou v této situaci pomoci nejlépe důsledným dodržování epidemiologických opatření a ochranou sebe, svých spolupracovníků a pacientů. Základním kamenem je racionální využívání metod testování k záchytu nakažených osob. Připravili jsme proto orientační přehled možností PLDD

1. Základní možností je PCR-RT vyšetření – zajišťuje je síť odběrových míst (OM) a laboratoří. Žádanku lékař vystavuje v portálu ISIN, další podmínkou je registrace pacienta k odběru na OM. Výsledek by měl být k dispozici do 48 hodin. Opět ho lze dohledat v portálu ISIN na stránkách https://eregotp.ksrzis.cz/
2. Další možností jsou antigenní testy – ty lze provádět přímo v ordinaci. Většina z námi používaných je určena pro používání zdravotníkem. Jejich vyčerpávající přehled lze získat na stránkách europa.eu a who.org

Nejčastěji v našich ordinacích používáme antigenní testy: 

*schválen MZ ČR i pro samotestování

Dalším aspektem je forma odběru vzorku. Nejčastější způsob je provedením: 
a) nasopharyngeálního výtěru nosem. Postup je snadný a bezbolestný – pacient zakloní hlavu a šetrně zavedeme štětičku do nosu (jako bychom směřovali v linii k tragu ucha), několikrát ji otočíme a vytáhneme. 
b) odběr vzorku slin – slinami prosytíme odběrový tampon. Ten je pak součástí testačního setu. 
c) výtěr s nosu – provedeme obvyklý výtěr z nosu v úrovni vestibulum nasii, či nejdále v oblasti při conchách nosních.

Jak ukazuje tabulka nejčastěji užívaných antigenních testů, je citlivost a specificita testů srovnatelná mezi jednotlivými druhy, ale také v rámci metody odběru vzorku. Přitom se oba parametry blíží charakteristice testů PCR-RT. Na závěr ještě upozorňujeme, že parametry testovacích souprav jednotlivých výrobců se mohou značně lišit (na trhu jsou i sety s citlivostí okolo 60 %), proto je velmi důležité před zakoupením ověřit senzitivitu a specifitu testu. Pro úhradu testování pojišťovnou a uznání testu orgánem veřejné ochrany zdraví (KHS) musí dosahovat nejméně senzitivity 90 % a specificity 97 %. 


MUDr. Pavla Tvrdoňová