Problematika zajištění LPS – jednejme s otevřenou myslí

Nejen v Českých Budějovicích, ale i v jiných městech se v poslední době objevují potíže se zajištěním dětských pohotovostí (LPS). Podle ohlasů z regionů se ukazuje, že podmínky a způsob zajištění LPS se liší nejen mezi jednotlivými kraji, ale i v rámci krajů. Jádrem potíží se však stává neochota části kolegů podílet se na zajištění LPS. K potížím pak dochází v okamžiku, kdy se změní místní podmínky (např. stávající provozovatel LPS se rozhodne ukončit svou činnost) a je třeba zajistit PLS jiným způsobem, nebo některý z dosud slouživších lékařů není schopen nebo ochoten dále pracovat. V tom okamžiku namísto snahy nalézt uspokojivé řešení, reaguje řada z nás naprostou negací.

Je potřeba stále myslet na to, že účast na LPS je naší povinností vůči krajskému úřadu, který vydal naši registraci, pokud nás k účasti na LPS vyzve a způsobem, který určí. Bránit se přistoupit na plnění této povinnosti je boj s větrnými mlýny, který nás navíc poškozuje v očích veřejnosti i státních orgánů. Je rozhodně lepší o navrženém způsobu zajištění LPS jednat, a neodmítat LPS zcela. Jsem přesvědčen, že pokud vstoupíte v těchto případech v konstruktivní jednání mezi sebou a krajským úřadem, ve většině případů se najde řešení, jehož výsledek bude stejný jako předešlý stav. Navíc i v případě neúspěchu pak zpravidla každý lékař neodslouží více než jednu až dvě služby měsíčně. Práci navíc jistě nikdo z nás nijak nevítá, k jednání o pohotovostech je však třeba přistupovat s otevřenou myslí, aby zdánlivé vítězství nebylo pověstným vítězstvím Pyrrhovým.

MUDr. Zdeněk Zíma, místopředseda OSPDL ČLS JEP