Projekt c4c – výsledky dotazníkové studie spotřeby antikolvuziv u dětí

Zástupci projektu Conect4Children (c4c) a OSPDL ČLS JEP se sešli na pracovním setkání v průběhu XV. pediatrického sjezdu v Hradci Králové dne 24. září, aby zhodnotili výsledky dotazníkové studie (2019–2020) mapující spotřebu antikonvulziv u dětí do tří let věku (I. dílčí projekt). Výsledky dotazníkové studie byly prezentovány o den později formou krátkého sdělení v sekci Varia II. Pracovní skupina současně navrhla v rámci této dotazníkové studie, která je metodicky zaměřena jak na spotřebu léčiv, tak i na edukaci odborné i laické veřejnosti v oblasti farmakoterapie u dětí, další postup tohoto zatím prvního dílčího projektu v rámci c4c a aktivity týkajícího se organizace infrastruktury (WP2), vzdělávání (WP6) a klinických hodnocení (WP7).

Výsledky tohoto pracovního setkání lze shrnout do následujících bodů: 
1. Koordinačním centrem projektu naplánovaného na roky 2018–2024 pro Českou a Slovenskou republiku je Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze spolu s Klinikou pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze. Projekt se realizuje v rámci iniciativy pro inovativní léčiva (IMI2), je spolufinancován Evropskou unií a evropským farmaceutickým průmyslem a OSPDL ČLS JEP zůstává nadále aktivním spolupracujícím členem c4c.
2. Z výsledků dotazníkové akce vyplývá, že dotazník byl rozšířen mezi praktickými lékaři pro děti a dorost za spolupráce s OSPDL ČLS JEP. V dosavadním vzorku 1224 dětí byla incidence křečí 0,3 % a k léčbě byl použit fenobarbital, levetiracetam a klonazepam. Studovaná populační kohorta dětí je v této fázi dostatečně reprezentativní pro další plánované aktivity (např. prospektivní studii zaměřenou na monitoraci plazmatických hladin metodou suché kapky, vypracování letáčku k dávkování antikonvulziv nebo případné rozšíření této kohorty o farmakoepidemiologická data v rizikových poradnách atd.) v budoucnosti. 
3. Pracovní skupina pracuje na vytvoření letáčku k podávání paracetamolu, který bude určen především laické veřejnosti.

Děkujeme vám všem za dosavadní spolupráci na dotazníkové studii a za další podněty od vás, které se týkají uvedené problematiky.

Zástupci OSPDL ČLS JEP projednali se zástupci projektu c4c podporu i pro další aktivity ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost, o které budete informováni v některém z příštích vydání Newsletteru.
MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D., 
MUC. Sabina PavlíkováCílem projektu Conect4Children je vytvořit celoevropskou síť klinických center pro vzdělání a pro provádění neonatologických a pediatrických klinických hodnocení. Karlova univerzita se bude podílet na projektu zapojením do sítě klinických center (WP7), farmakologického výzkumu (WP2) v neonatologii a pediatrii, ale především zapojením do vzdělávacího modulu (WP6), jehož cílem je vytvořit integrovaný vzdělávací systém pro všechny zúčastněné v oblasti klinické farmakologie v pediatrii a v neonatologii a pediatrických klinických hodnocení. Projekt rozvíjí aktivitu propojením s pracovní skupinou CzechPharmNet (2012) a spolupráci s odbornými společnostmi a sdruženími ČLS JEP.  

Kontaktní adresy projektu c4c

MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D.: pokornakarlov@seznam.cz, pavla.pokorna@vfn.cz;
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.: oslan@lf1.cuni.cz, 
pracovní skupina MUDr. Pavla Pokorná PhD, Prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD, MUDr. Alena Šebková, MUDr. Zdeněk Zima, MUDr. Natálie Švestková, MUDr. Hana Cihlářová, MUC. Sabina Pavlíková, MUC. Michaela Slezáková
CZ web:
https://c4c.cuni.cz/C4C-1.html
FB:
https://www.facebook.com/conect4children
TW:
https://twitter.com/conect4childr1
youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCrFK0dMJijZ22_Mlhc0Dh5A