Rostoucí počet infekcí RSV již v některých zemích přetěžuje zdravotnictví

V aktuální pravidelné zprávě Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) o významných přenosných infekčních nemocech, kterou zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ) se konstatuje, že od října 2022 do 13. listopadu 2022 byl hlášen do Evropského systému surveillance (TESSy) rostoucí počet případů infekcí respiračním syncyciálním virem (RSV) z 13 členských států EU/EHP (Dánska, Francie, Německa, Chorvatska, Islandu, Irska, Lotyšska, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska, Slovinska, Španělska, Švédska) a také Spojeného království. Podobně byl ze Severní Ameriky hlášen nárůst případů RSV a hospitalizací. Světová zdravotnická organizace (WHO) a Panamerická zdravotnická organizace (PAHO) v této souvislosti vyzvaly země, aby zůstaly ostražité v souvislosti s možným souběhem infekcí RSV, covid-19 a chřipky. 
Podle hodnocení ECDC je RSV běžný respirační virus, který většinou vede k mírným respiračním symptomům. Může však vyústit i v závažná onemocnění kojenců a starších osob a je hlavní příčinou bronchiolitidy a pneumonie u kojenců. Existují nové léky určené pro terapii závažných RSV infekcí, jež byly schváleny Evropskou lékovou agenturou (nirsevimab, pozn. red.), rovněž probíhá výzkum pro výrobu vakcín.
Řada zemí hlásila nárůst záchytů RSV velmi brzy během sezóny, přičemž zprávy o zvyšujících se počtu hospitalizací u pediatrů byly hlášeny ve Francii, Irsku, Španělsku, Švédsku a Spojených státech. Sezóna RSV letos začala dříve než v sezónách před pandemií covid-19, pravděpodobně v důsledku kombinace zvýšeného kontaktu mezi dětmi v denních stacionářích a školách po úplném uvolnění nefarmaceutických intervencí souvisejících s pandemií a s ohledem na konkurenceschopnost řady respiračních virů (RSV, SARS-CoV-2 a chřipky) v této sezóně. Časný nárůst případů není zcela neočekávaný, i když vyžaduje další sledování a zvýšenou informovanost lékařů. 
Vysoký počet dětských hospitalizací vede k vytíženosti sektoru pediatrické zdravotní péče. Zprávy z médií ze Španělska a Francie zmiňují zvýšenou zátěž dětských pohotovostí a také  nedostatek paracetamolu a amoxicilinu na trhu.

Německo: Už nebudeme schopni poskytnout adekvátní léčbu všem dětem
Vážná situace je i v sousední Spolkové republice Německo. „V dětských nemocnicích máme v tuto chvíli katastrofální situaci,“ uvedl 1. prosince pro Deutsche Welle prof. Florian Hoffmann, generální sekretář Německého mezioborového sdružení pro intenzivní a urgentní medicínu (DIVI). Dodal, že kulminace vlny infekcí teprve přijde a „... už nebudeme schopni poskytnout adekvátní léčbu všem dětem.“
Primář dětské jednotky intenzivní péče univerzitní nemocnice v Hannoveru Dr. Michael Sasse šel ve svém vyjádření ještě dál, když na tiskové konferenci podle agentury AFP uvedl: „Podmínky jsou tak kritické, že můžeme říci, že děti zemřou, protože jim nebudeme schopni poskytnout péči.“ 
Podle údajů shromážděných DIVI ze 110 německých dětských nemocnic nemělo k 24. listopadu tohoto roku 43 z nich jediné volné lůžko na standardním oddělení. V celém Německu bylo pouze 83 volných lůžek na dětských jednotkách intenzivní péče. Každá druhá z dotázaných nemocnic uvedla, že za posledních 24 hodin byla nucena odmítnout přijetí min. jednoho dítěte na dětskou jednotku intenzivní péče z důvodu nedostatku místa. „Důvodem nedostatečného počtu míst je především nedostatek personálu. Tato situace je rok od roku horší a doplácejí na to hlavně vážně nemocné děti,“ uvedl prof. Hoffmann. 
Přetížené nemocnice musí podle něj hledat volná místa pro nové pacienty v jiných zařízeních, vzdálených i více než 100 kilometrů. Stává se prý i to, že děti leží dva dny pod kyslíkem na urgentním příjmu a čekají na volné lůžko. V mnoha dětských nemocnicích se tak odkládají výkony. „Ale byly i případy, že jsme museli zrušit operaci dítěte, které potřebovalo odstranit plicní metastázy, protože nebylo volné lůžko. Nyní děláme jen to, co je nezbytné k udržení pacienta naživu,“ dodal pro Deutsche Welle prof. Hoffmann. 


Jan Kulhavý