Sdílený výkon Edukace laktace

Sdílený výkon Edukace laktace 
Rádi bychom vás upozornili na možnost sdílení výkonu Edukace laktace (kód 34007). Na přípravě výkonu se podílela naše odborná společnost ve spolupráci se zástupci České neonatologicé společnosti ČLS JEP, jejíž odbornost je zároveň autorská. 
Nositelem výkonu jsou naše sestřičky, nutnou podmínkou je absolvování kurzu laktačního poradenství certifikovaného MZ ČR. Náplní výkonu je běžná činnost v ordinaci PLDD zaměřená na sledování a podporu výživy kojence, kterou již nyní nepochybně většina z nás (resp. našich sestřiček) v ordinaci provádí. Po nasmlouvání výkonu je možno tuto práci vykázat zdravotní pojišťovně dvakrát během prvních 4 týdnů života novorozence. 

Kód 34007 – Edukace laktace
(ze Seznamu zdravotních výkonů)
Popis:
Edukace kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem o významu a technice kojení na základě indikace ošetřujícího lékaře (neonatologa při propuštění, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo pediatra po propuštění z porodnice) při zjištěném riziku poruchy laktace. Nácvik potřebných dovedností.
Průběh:
Seznámení se se zdravotnickou dokumentací. Zhodnocení stavu prsů a správné techniky sání, zhodnocení správné techniky kojení. Edukace pacienta o důvodech, smyslu a přínosu kojení. Seznámení s technikami kojení. Poučení o způsobech podpory laktace, tvorby mateřského mléka, odstříkávání, alternativního způsobu dokrmování. Detekce překážek a problémů v kojení ze strany matky a dítěte. Nácvik vhodné techniky kojení. Současně je hlídáno prospívání novorozence. Ověřením porozumění edukovaným. Zápisem do zdravotnické dokumentace v době hospitalizace, v případě poskytnutí výkonu v domácím prostředí vypracováním zprávy pro indikujícího ošetřujícího lékaře. Stanovením frekvence a způsobu sledování odborným pracovníkem.
Doba trvání:
45 minut
Body:
330 b. (177,89 b)
Nositel:
dětská a všeobecná sestra s certifikovaným kurzem MZ ČR laktační poradkyně
Podmínky:
 
– absolvování certifikovaného kurzu MZ ČR laktační poradkyně,
– 2× během první 4 týdnů věku,
– jen ambulantně.
Autorská odbornost:
304 – neonatologie, sdílení: 002 – PLDD

Přihlášení na certifikovaný kurz
: http://www.kojeni.cz/events/event/kurz-pro-laktacni-poradce-2/


Redakce Newsletteru OSPDL