Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na RM pro rok 2023 - Pediatrie

Dobrý den,

dovoluji si Vám oznámit, že MZ ČR zveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2023 v oboru Pediatrie viz ZDE.

V této souvislosti si dovoluji doplňující informaci ohledně Výběrového řízení na RM:
- Postup ohledně vypsání Výběrového řízení na rezidenční místo se řídí Vyhláškou č. 186/2009 Sb., (viz příloha) + další informace ZDE.
- Výběrové řízení na rezidenční místo je nutné vyhlásit do 14 dnů od zveřejnění seznamu úspěšných žadatelů
- nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení zaslat na MZ ČR vyplněný formulář „Vyhlášení výběrového řízení“ ZDE. Formulář se zasílá pouze e-mailem na adresu rezidenčncimista@mzcr.cz (viz Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2023 – program č. 2, bod 8.1 na str. 15)

V případě, že zdravotnické zařízení nedisponuje vlastními webovými stránkami, bylo v předchozích letech možné obrátit se ohledně zveřejnění vyhlášení Výběrového řízení na RM na web Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP https://ospdl.eu nebo Sdružení PLD ČR - Dětský lékař: https://www.detskylekar.cz/.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

S přáním krásného dne,
Bc. Dana Holadová
Referent odd. rezidenčních míst
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ruská 85, 100 05  Praha 10
tel: +420 271 019 276
e-mail: holadova@ipvz.cz
www.ipvz.cz