Stručný dotazník dětského slovníku

Opožděný nebo narušený vývoj řeči či porozumění mluvenému slovu může být u dítěte známkou některých vývojových poruch. Proto i screening jazykového vývoje patří do kompetencí praktického dětského lékaře. Bohužel, validovaný nástroj pro systematickou a standardizovanou diagnostiku opožděného jazykového vývoje v praxi dlouhodobě chyběl.

My vám dnes pro inspiraci a k vyzkoušení jeden takový jednoduchý nástroj nabízíme. Jedná se o tzv. Stručný dotazník dětského slovníku SDDS (Smolík, Bytešníková, 2017). Vychází z původní české adaptace dotazníku MAB-CDI (Votavová, Smolík, 2010). Na rozdíl od něj však obsahuje více slov i slovních druhů.

Z hlediska praxe praktického dětského lékaře vidíme jeho výhodu v tom, že je koncipován jako dotazník pro rodiče a jeho rozsah umožňuje pohodlnou administraci při čekání na vyšetření či preventivní prohlídku, popřípadě během nich. Dotazník můžete poskytnout ke stažení rodičům svých pacientů i na internetových stránkách své ordinace. Tzn. že jej mohou vyplnit i bez vazby na preventivní prohlídku, a pokud jim vyjdou hraniční hodnoty, které uvádíme níže, mohou vás sami kontaktovat včas.

Budeme rádi, pokud dotazník s rodiči dětí sami vyzkoušíte. Stáhnout si jej můžete na konci tohoto článku i s tabulkami pro vyhodnocení – první se týká produkce slov dítětem, druhá jejich porozumění.

Jednoduchým přiřazením počtu slov, které dítě říká/kterým rozumí k věku dítěte lze v tabulce určit, do kterého percentilu se řadí. Za mezní hranici možného narušení jazykového vývoje lze obecně považovat úroveň výkonu do 10. percentilu. Pokud vám však tato hranice – při znalosti celkového vývoje dítěte – bude připadat příliš striktní, je možné za kritérium zvolit 5. percentil. Ostatně, rozdíl mezi 5. a 10. percentilem v tabulkách činí jen 2–3 slova.

O vašich zkušenostech s dotazníkem SDDS v praxi bychom rádi diskutovali i během podzimního cyklu našich Páteřních seminářů, který bude tematicky věnován problematice logopedie.

MUDr. Pavla Hromádková

Dotazník SDDS ke stažení
ZDE
Tabulka norem pro produkci slov ke stažení
ZDE
Tabulka norem pro porozumění slovům ke stažení
ZDE