Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi ve vazbě na COVID-19

Vážení kolegové,

druhá vlna pandemie COVID-19 je dle posledních dat v České republice nejspíše na ústupu, v pediatrii musíme být ale nadále velmi obezřetní.
S onemocněním COVID-19 se v dětském věku pojí vzácná, ale závažná imunopatologická komplikace onemocnění, tzv. syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi (PIMS-TS či MIS-C)
, který dosahuje maxima výskytu 4–6 týdnů po vrcholu pandemie, s incidencí odhadovanou na jednotky až desítky případů na 100 000 infikovaných dětí. U řady takto postižených dětí dojde k selhání základních životních funkcí vyžadujícímu hospitalizaci na ARO/JIP.
V současné době je na ARO/JIP v ČR hospitalizováno okolo 15 dětí se závažným průběhem PIMS-TS. Lze předpokládat, že v následujících týdnech bude těchto dětí přibývat.
V přiloženém dokumentu bychom rádi upozornili na toto závažné onemocnění
především Vás, lékaře v první linii. Kromě základních informací a odkazů, ze kterých je možné čerpat informace podrobnější, Vám předkládáme námi navržený algoritmus (pozn. red.: ke stažení) jako pomocníka při Vašem klinickém zhodnocení pacienta ke správnému rozhodnutí o možném rozvoji PIMS-TS a potažmo ke včasnému odeslání dítěte do nemocnice.
Dokument si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o problematice PIMS-TS, ani se zamýšlet nad širší diferenciální diagnostikou či patofyziologií. Účelem je zejména upozornit na nejdůležitější aspekty tohoto onemocnění, jeho závažnost a nutnost včasné hospitalizace s adekvátní terapií. Uvedený algoritmus najdete ke stažení ZDE
Pevně doufáme, že Vám tyto informace budou v péči o dětské pacienty užitečné a že se jim (i nám) tyto komplikace v co největší míře vyhnout.

S přáním pevného zdraví za kolektiv autorů

MUDr. Markéta Bloomfield

Prof. Anna Šedivá, Ph.D.

Doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.

Prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.