TBC v souvislosti s uprchlickou krizí – válka na Ukrajině

Vakcína proti tuberkulóze nechrání proti onemocnění tuberkulózou, chrání pouze nejmenší děti proti těžkému průběhu tuberkulózy (miliární tuberkulóza, meningitida) v populacích s vysokým rizikem přenosu tuberkulózy. Proto je její aplikace doporučena pouze v zemích s vysokým výskytem tuberkulózy, a to co nejdříve po narození. Po jednom roce věku již není očkování BCG doporučeno u žádného dítěte.

A) OČKOVÁNÍ „českých“ dětí 
V ČR je zavedeno selektivní očkování na základě indikace uvedené v Metodickém pokynu MZ a nadále nedoporučujeme plošné očkování ani doočkování českých dětí.
1. WHO doporučuje očkovat tam, kde je více než 40 případů na 100 000 obyvatel, v ČR je incidence do 5/100 000 a nedošlo k významnému nárůstu ani s příchodem ukrajinských uprchlíků.
2. Děti jsou zdrojem infekce minimálně.
3. Očkování nechrání proti tuberkulóze jako nemoci.
Ré:
U očkování proti TBC u našich dětí v současné době převažují jednoznačně rizika vakcinace živou vakcínou nad profitem vakcinace proti těžkému průběhu nemoci. Malé dítě do jednoho roku je ohroženo prakticky výhradně infekcí od blízkých rodinných příslušníků, která je při nízké incidenci TBC v ČR velmi nepravděpodobná. Navíc všechny děti, které se narodí do rodin, kde kdokoli z příslušníků TBC má či měl v minulosti, případně rodina pochází ze země s vysokým výskytem TBC, jsou očkovány po narození – očkování BCG vakcínou je selektivní a nadále se řídí platným metodickým pokynem.

B) POSTUP
OČKOVÁNÍ u přicházejících ukrajinských dětí 
Neočkované dítě 

– do roka věku doporučujeme ke kalmetizaci na plicní ambulance s kalmetizací (seznam na www.pneumologie),

– nad rok věku odesíláme na plicní ambulanci v případě kontaktu s TBC nebo při příznacích, které by mohly odpovídat TBC.

Dítě s nedoloženým očkováním, ale rodiče tvrdí, že proběhlo

– dle WHO je doporučeno brát jedince s nedoloženým očkováním jako jedince nekalmetizovaného,
– do 1 roku věku doporučujeme provést vakcinaci, které předchází tuberkulinový test (provádí kalmetizační pracoviště),
– od 1 roku výše v případě anamnestického kontaktu s TBC a/nebo s příznaky onemocnění, které mohou odpovídat TBC, odesíláme na RTG a se snímkem na plicní ambulanci,
– dítě bez symptomů možné TBC a bez anamnestického kontaktu s TBC na RTG neposíláme.

Děti s doloženým očkováním

– řídíme se klinickým stavem a anamnézou kontaktu s TBC,
– děti odesíláme na RTG při klinickém podezření a/nebo při anamnestickém kontaktu s TBC, při patologii RTG nebo při kontaktu i při jeho „negativitě“ odesíláme se snímkem na plicní ambulanci k určení dalšího postupu.


28. 3. 2022

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP
ve spolupráci s prof. MUDr. Martinou Koziar Vašákovou, Ph.D., předsedkyní České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP