Terapie gastroezofageálního refluxu z pohledu léčebné rehabilitace


Své kongresové sdělení v připojeném videu shrnuje Mgr. Petr Bitnar, Klinika rehabilitace a
tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha.


Gastroezofageální reflux (GER) a refluxní choroba jícnu (GERD) je choroba s neustále se zvyšující incidencí. Je mnoho možných faktorů, které četnost této choroby navyšují, od pokročilé diagnostiky (zlepšený záchyt) přes změnu stravy a pohybového režimu až po psychosociální důvody. GERD se tak jeví jako civilizační onemocnění, neboť incidence roste společně se změnou společnosti a se změnou určitých sociálních stereotypů. Jednou z hlavních příčin nárůstu GERD je obecná dekondice – ta v etiopatogenezi GERD působí přes nárůst obezity, zhoršení tělesné výkonnosti a změny držení těla
(sedavý způsob života = VDT).

Jedním z hlavních svěračů v oblasti GIT je dolní jícnový svěrač (dále LES). Je vytvářen ze slizniční rozety jícnu, ztluštělé cirkulární svaloviny jícnu, ale zejména crurální části bránice – ta vytváří až 70 % tlaku v oblasti. Bránice je tedy hlavní součástí LES, a právě porucha funkce bránice je jednou z možných příčin vzniku inkompetence kardie, tedy vzniku GER a GERD.

GERD je z pohledu léčebné rehabilitace multifaktoriální onemocnění, a je proto vždy potřebné přísné individuální posouzení stavu pacienta a důsledný kineziologický i anamnestický rozbor. Z hlediska léčebné rehablitace – fyzioterapie mohou za vznik GERD tři základní důvody: a) porucha funkce bránice, b) porucha evakuace orgánů a nárůst intragastrického tlaku, c) nárůst intraabdominálního tlaku. Fyzioterapie je dalším možným konzervativním druhem léčby.

Spočívá v:
a) Léčbě dechového vzoru a síly a funkce bránice.
b) Posturální léčbě a léčbě držení těla. Změna v tvaru a hlavně pozici a fixaci hrudního koše vede ke změně postavení a funkce bránice.
c) Respirační fyzioterapii Zde využíváme zejména inspirační trenažéry, ale u lidí s plicní hyperinflací také expirační aparátky (acapella, flutter apod.).
d) Viscerální fyzioterapii. Zde volíme techniky na mobilizaci orgánů a reflexní techniky na zlepšení motility.
e) Korekci klidové polohy jazyka a technikách na ORL oblast (mobilizace hrtanových chrupavek, jazylky apod.).
f ) Automobilizačním cvičení na páteř a žebra.
g) Abdominální masáži – pro zlepšení peristaltiky.
h) Relaxačních technikách.
i) Doplnění léčby o nácvik sedu, ergonomii práce, korekci cvičení v tělocvičnách, stravovací návyky.

(Zdroj: Sborník abstrakt 13. kongresu primární péče)