Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD – Doporučení pro praxi

Praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou jedni z mála odborníků, kteří se s dětmi vídají pravidelně a díky tomu mají v systému zdravotní péče jedinečnou možnost včas rozpoznat ohrožené dítě a iniciovat rychlé poskytnutí pomoci. Role PLDD je v případě včasné detekce ohrožených dětí zcela nezastupitelná, zejména u těch nejzranitelnějších dětí ve věku 0–6 let.
Představujeme vám příručku, kterou ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a řadou českých odborníků vydala pro Nadaci Sirius Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s.
Příručka se zaměřuje na včasnou detekci dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním, která je, jak ukazují každodenní zkušenosti odborníků, velkým problémem a v české praxi stále komplikovanou a často nepřehlednou problematikou. Cílem příručky je proto nabídnout základní praktické informace, které můžete použít ve své každodenní praxi.
Obsah příručky reaguje na závěry kvalitativního výzkumu, který identifikoval potřeby PLDD v této problematice a hlavní překážky, které v praxi ztěžují včasnou detekci ohrožených dětí.
V jednotlivých kapitolách naleznete základní přehled symptomů týrání, zanedbávání a zneužívání dětí, stručný vhled do legislativního ukotvení této problematiky a praktická doporučení k jednotlivým krokům oznamovací povinnosti a ke spolupráci s dalšími aktéry.
Příručka dále nabízí praktické formuláře, jako je záznam o zranění dítěte pro vaši zdravotnickou dokumentaci s možností zanesení místa zranění do připravené ilustrace, oznámení na OSPOD, trestní oznámení nebo šablonu pro seznam spolupracujících odborníků při podezření na násilí na dítěti.
Doprovodným materiálem k příručce je shrnující informační karta – tzv. Karta praktických informací. 

Celou příručku Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD – Doporučení pro praxi si můžete v pdf stáhnout
ZDE a Kartu praktických informací ZDE.
V tištěné podobě je obdrží každá ordinace PLDD prostřednictvím SPLDD ČR a současně je naleznete také na webových stránkách www.ospdl.eu a www.detskylekar.cz.

Děkujeme za vaši péči o děti a dorost a děkujeme, že si všímáte…


Kamila Badová
Projektová manažerka Nadace Sirius