Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinacích PLDD (2. část)

Jarní webinář věnovaný problematice syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) neboli syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, se u vás setkal s velkým ohlasem – proto naše odborná společnost připravila jeho volné pokračování. Minule jsme se problematice věnovali z pohledu diagnostiky, tentokrát se zaměříme na věci procesní – právní rámec, kompetence a povinnosti PLDD ve vztahu k OSPOD a policii ČR. Poznamenejte si proto již dnes datum 14. září a čas mezi 17.30–19.30 hod. Registrovat se můžete ZDE.
Připraveny jsou pro vás přednášky Týrané dítě z pohledu práva (JUDr. Šárka Špeciánová, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK),  Týrané dítě z pohledu OSPOD | Mgr. Andrea Michalcová, oddělení péče o rodinu a děti městské části Praha 12) a Týrané dítě z pohledu policie (mjr. Mgr. Jan Machuta, Krajské ředitelství Policie ČR, Praha). Po přednesených sděleních proběhne s našimi přednášejícími panelová diskuse.

Praktické šablony formulářů pro vás
Problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v ordinaci PLDD je věnována i stejnojmenná publikace vydaná letos ve spolupráci s Nadací SIRIUS v edici OSPDL Doporučení pro praxi (ke stažení je na internetových stránkách naší odborné společnosti ZDE).
Součástí publikace jsou i vzory formulářů Právě s ohledem na proces a právo jsou zpracovány takzvané „praktické přílohy“ pro PLDD, které by vám  měly usnadnit v případě nutnosti komunikaci s orgány státní správy a orgány činnými v trestním řízení. Nadace SIRIUS zajistila jejich obsahovou správnost dle platné legislativy, včetně práva na zpětnou informaci, jak bylo oznámení na OSPOD či na policii vyhodnoceno.
Abyste si  je nemuseli, pokud je budete potřebovat, z publikace přepisovat, Nadace SIRIUS je připravila v elektronické podobě. Stáhnout si je můžete z odkazů uvedených níže – a spolu s nimi i seznam regionálních odborníků, do kterého si můžete doplnit  kontakty k předvyplněným odbornostem podle své potřeby.

Ke stažení:

1. Seznam regionálních odborníků spolupracujících s PLDD při včasné detekci týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí (syndrom CAN) ZDE
2. Žádost o prošetření (OSPOD) ZDE
3. Záznam o zranění dítěte pro zdravotnickou dokumentaci (s možností znázornění zranění do ilustrace) ZDE
4. Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu ZDE