Úhrada mimořádně dodaných antibiotických suspenzí pro děti

Vláda ČR dala v polovině dubna souhlas s mimořádným opatřením, kterým ministerstvo zdravotnictví stanoví od 1. května 2023 na 12 měsíců úhradu léčivých přípravků registrovaných v jiných zemích EU. Díky tomu mají být k dispozici další desítky tisíc balení antibiotických suspenzí s obsahem kombinace amoxicilinu a kyseliny klavulanové i samostatného amoxicilinu. Léčiva budou plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Nad rámec mimořádně dodaných hrazených léčiv se díky jednání s výrobci údajně také daří urychlovat plánované dodávky léků včetně penicilinů. „Díky novele zákona o léčivech, účinné od 1. prosince, kterou na náš návrh Parlament schválil v minulém roce, budou léky, mimořádně zajištěné ze zahraničí, pacientům plně hrazeny. Díky efektivním jednáním s výrobci a distributory léčiv jsme schopni zajišťovat mimořádné i urychlovat plánované dodávky k pokrytí spotřeby. Stabilizaci situace očekáváme v první polovině května,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
V České republice jsou dosud na základě mimořádných opatření hrazeny antibiotické léčivé přípravky s obsahem penicilinu, azitromycinu a s kombinací amoxicilinu a kyseliny klavulanové. S úhradou těchto přípravků vláda vyslovila souhlas již dříve.
Ministerstvo zdravotnictví pracuje na dlouhodobém koncepčním řešení. Momentálně jsou zpracovávány připomínky z meziresortního připomínkového řízení k další novele zákona o léčivech, která má za cíl mj. stanovit výrobcům léčiv povinnost zajistit, po oznámení přerušení dodávek, pro české pacienty dodávky tohoto léku odpovídající jeho spotřebě na 1–2 měsíce, což by mělo zajistit čas a vytvořit prostor pro minimalizaci dopadů výpadku. Ministerstvo zdravotnictví ji předloží vládě do konce května.
Nad rámec legislativních změn a současné pracovní skupiny vedené náměstkem Dvořáčkem také Ministerstvo zdravotnictví připravuje stálý tým, který se bude zabývat monitoringem dodávek ve vztahu k aktuálním i předpokládaným spotřebám a jednáním s výrobci tak, aby bylo možné v maximální míře předcházet výpadkům, případně zmírnit dopady nedostupnosti léčiv na pacienty.