Úřednické vyhánění čerta ďáblem aneb kauza Broumov

Na krizový stav v oblasti personálního zajištění poskytování primární pediatrické péče poukazovali zástupci dětských praktiků celá desetiletí. V době, kdy se situace začala obracet k lepšímu a obor Praktické lékařství pro děti a dorost zaznamenal strmý nárůst zájmu, byl zrušen... A dál jen hasíme požár, který dlouhodobým zanedbáváním primární dětské péče vznikl.


Aktuálně už i ministerští úředníci zaznamenali situaci na Broumovsku, kde hrozí, že zde v důsledku nedostatku praktických lékařů pro děti a dorost nebude v brzké budoucnosti zajištěna dostupnost primární péče o děti. Proto se na OSPDL ČLS JEP obrátili s návrhem řešení vskutku „systémovým“ – změnit znění vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. A to tak, že poskytování primární ambulantní péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost má být zabezpečeno praktickým lékařem pro děti a dorost nebo praktickým lékařem...

Naše stanovisko, které jsme odeslali 28. srpna na ministerstvo zdravotnictví, je jednoznačné
– takový návrh je absolutně nepřijatelný!


Předně je třeba upozornit, že vzdělávací program oboru všeobecné praktické lékařství (VPL) předpokládá nejvýše poskytování neodkladné péče pacientům v dětském věku, a proto VPL nemá odpovídající vzdělání k poskytování péče v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD). Dále návrh zcela odporuje chartě práv dítěte, ke které se Česká republika připojila, a není ani v souladu s tezemi Memoranda o spolupráci ministerstva zdravotnictví a praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na reformě primární péče. Nakonec pak tento návrh hrubě koliduje se standardy poskytování zdravotní péče ve vyspělých evropských zemích, které v současnosti akcentují snahu zajistit, aby o děti pečoval lékař s pediatrickým vzděláním, s důrazem na zvýšení kvality vzdělávání pro primární pediatrickou péči, a to jak co do délky praxe v ordinaci, tak co do náplně curricula.

Bohužel, už nově nastavené vzdělávání na základě novely zákona č. 95/2004 nás od těchto evropských trendů vzdaluje a neodpovídá požadavkům vývoje medicíny. Změna vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb by nás pak z hlediska historie péče poskytované dětem v Československu a následně v České republice navrátila do padesátých let minulého století, což by nepochybně vyvolalo odpor nejen v odborných kruzích, ale i mezi rodiči našich pacientů.


Situace na Broumovsku je nám dobře známa. Nelze ji ale řešit změnou vyhlášky, která by znamenala propad kvality péče poskytované dětem – na Broumovsku nebo kdekoli jinde! S takovou změnou nesouhlasíme a považujeme ji za naprosto nepřijatelnou snahu degradovat poskytování primární péče o děti a dorost v České republice. Možným, byť krizovým řešením by v současné době bylo spuštění kvalifikačního kurzu pro absolventy oboru dětské lékařství, což by přechodně zvýšilo počty lékařů s kvalifikací PLDD a pomohlo by adresně řešit situaci v ohrožených regionech.

Alena Šebková, Zdeněk Zíma