!!! Urgentní informace - doplňující zpráva

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), informuje o neodkladném opatření týkající se léčivého přípravku:

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles, přijal následující opatření: pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání výše uvedené šarže léčivého přípravku z důvodu prověření možné závady v jakosti.

Sdělení SÚKL ze dne 22.11.2022 (2), Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

Sdělení SÚKL ze dne 22.11.2022 (1), Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)