Úvodní slovo ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha (13. Kongres primární péče)

Dámy a pánové, krásný dobrý den, krásné dobré ráno.
V prvé řadě velmi děkuji za pozvání na tento kongres. Jsem na něm poprvé, byť jsem už při příchodu zjistil, že jde o tradiční akci, která patří skutečně k těm největším v oblasti primární péče a která, jak jsem se díval na program, je zaměřena velmi odborně na oblast vzdělávání v různých oblastech, které se týkají primární péče, praktických lékařů a jejich reálné každodenní praxe.


Což je velmi dobře, protože my potřebujeme vzdělané praktické lékaře, pokud má fungovat reforma primární péče, na které jsme začali pracovat. Myslím si – a teď nechci, aby to vyznělo nějak pyšně – že primární péči se skutečně za poslední rok dostalo pozornosti odpovídající její důležitosti v systému zdravotnictví.
Možná někteří z vás již měli možnost se mnou diskutovat na různých fórech a vědí, že stále říkám, že v rámci pomyslné pyramidy zdravotnictví je primární péče jejím základním kamenem. A pokud nebude dobře fungovat, pak nebude dobře fungovat ani celé zdravotnictví, o tom jsem bytostně přesvědčen.
Ukazují to ostatně příklady ze zahraničí. Ne nadarmo mezinárodní organizace, které mapují stav zdravotnictví – naposledy OECD ve své velmi důležité zprávě –jednoznačně doporučují podporu primární péče jako základního kamene pro fungování zdravotnictví. My touto cestou jdeme, tato doporučení respektujeme a jsme přesvědčeni o tom, že to má smysl – přestože narážíme na celou řadu překážek a skeptických názorů, bohužel i uvnitř lékařské obce. Ale já pevně věřím tomu, že to společně překonáme.


Chtěl bych zde v prvé řadě poděkovat všem, kteří na tom participují s námi, ať už je to pan doktor Šonka, pan docent Býma, paní doktorka Hülleová, paní doktorka Šebková a další, kteří se účastnili pracovní skupiny, jež vypracovala poziční dokument k nové koncepci primární péče. Předpokládám, že v horizontu přibližně dvou týdnů uspořádáme tiskovou konferenci, na které budeme všechna opatření prezentovat veřejnosti. Vy je jistě dobře znáte, předpokládám, že mezi vámi již tento dokument koluje, a není tedy nutné jej tady do detailu popisovat.


Důležité ale je, co nastane dál. Máme formulovány jasné body, jasnou vizi toho, co chceme udělat, teď ale musíme začít reálně pracovat – a řekl jsem to i kolegům na ministerstvu, že teď ta reálná práce začíná. Musíme se podívat na konkrétní legislativní kroky, které musíme učinit, abychom mohli koncepci naplnit. To je teď asi to nejdůležitější, proto na ministerstvu zdravotnictví již dáváme dohromady legislativní plán. Budeme muset bezesporu změnit zákon o zdravotních službách, pravděpodobně i prováděcí vyhlášky – už i v médiích se objevilo, že se řeší např. problematika standardizace vybavení ordinací –, a samozřejmě zákon o veřejném zdravotním pojištění, který je také klíčovým předpisem.


Takže teď, myslím si, skutečně začíná ta reálná, detailní práce. O jejím smyslu jsme přesvědčeni, proto jsme si i řekli, že to chceme všechno společně dát dohromady už v tomto roce. Byť si myslím, že na řadě věcí, které nejsou legislativního charakteru, už jsme aktivně pracovat začali. Třeba na otázce managementu chronických onemocnění či na spolupráci napříč různými obory. Dnes je tady na kongresu i paní docentka Prausová, předsedkyně ČOS ČLS JEP, s níž ta spolupráce byla vynikající. Podařilo se nám dát dohromady nový koncept péče o onkologické pacienty v remisi, kteří mohou být přijati zpátky ke svému praktickému lékaři. Je to proces vyžadující souhlas všech zainteresovaných stran, v prvé řadě pacienta, a pak samozřejmě i specialisty a praktického lékaře, ale už je schválen i doporučený postup, jak se o tyto pacienty starat, a díky spolupráci se zdravotními pojišťovnami je od počátku roku možné nasmlouvat příslušné kódy.


Novináři se mne často ptají: „A kdy už spustíte tu reformu?“ Já na to odpovídám, že ona už běží! Samozřejmě to není věc, která by byla na měsíce, ani nejde říci, že reforma primární péče začne od nějakého konkrétního data. Vždycky říkám, že tato reforma se dělá na dalších několik desítek let, možná pro tu generaci, která teď teprve nastupuje do zdravotnictví. Proto jsem rád, že v programu vašeho kongresu figurují i Mladí praktici, kteří jsou těmi, kdo budou možná z reformy těžit v podobě zvýšení kompetencí a podobně.


Reforma, to je změna myšlení, samozřejmě i široké veřejnosti a samotných pacientů, kteří musejí začít vnímat praktického lékaře jako základní bod ve zdravotnictví, jako prvního kontaktního lékaře pro své potřeby nebo zdravotní komplikace. Na tom musíme společně pracovat, edukovat, mluvit o tom – ale samozřejmě také dát vám, praktickým lékařům, dostatečné kompetence, abyste mohli tuto roli důstojně zastávat. To je myslím princip a myšlenka celé reformy – a já znovu děkuji za to, že jste jako praktičtí lékaři, všeobecní i pro děti a dorost, k tomu přistoupili aktivně a sami jste ochotni něco nabídnout. Že neřešíte jenom úhrady péče a to, o kolik je navýšíme, protože to samo o sobě není o penězích. Nalít do zdravotnictví miliardy umí každý, ale my musíme řešit organizaci péče a její kvalitu. A proto oceňuji, že za to, že s vámi komunikujeme a že jsme připraveni reformu udělat, jste ochotni také něco nabídnout. Toho si velmi vážím a těším se na další spolupráci, která, jak věřím, bude stejně plodná jako v r. 2018, kdy jsme reformu společně připravovali.


Děkuji mnohokrát za pozornost, přeji, ať je tento kongres pro vás užitečný, a těším se třeba i s některými z vás zítra na Plese primární péče na viděnou. Hezký den!