Uživatele e-cigaret asi zabíjí acetát vitaminu E

Pravděpodobně první evropskou obětí elektronických cigaret je osmnáctiletý Belgičan, který počátkem listopadu zemřel v důsledku poškození a následného selhání plic. Šetření úmrtí stále probíhá, nicméně podle britského deníku The Telegraph již lékaři vyloučili všechna onemocnění a postižení připadající standardně v úvahu. Jediným zbývajícím vodítkem zůstává fakt, že chlapec dostal půl roku předtím ke svým 18. narozeninám elektronickou cigaretu, kterou hojně používal.

Zatímco v Evropě dosud neexistuje žádná evidence případů poškození plic a úmrtí v souvislosti s podezřením na užívání e-cigaret, v USA je tato problematika již nějaký čas předmětem intenzivního studia Center pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Podle oficiální zprávy CDC vydané 13. listopadu bylo v USA k uvedenému dni evidováno 2172 případů poškození plic v souvislosti s e-cigaretami nebo vapováním (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury, EVALI) a 42 úmrtí. Medián věku zemřelých byl 52 let, nejmladší oběti bylo 17 a nejstarší 75 let. Další případy úmrtí jsou teprve ve fázi šetření. Pokud jde o nemocné s EVALI, medián věku v době diagnózy byl 24 let (od 13 do 75 let) a 79 % všech případů bylo zaznamenáno ve věkové skupině mladší 35 let (z toho 14 % u mladších 18 let a 40 % mezi 18 a 24 lety). Užívání roztoků (liquidů) s obsahem tetrahydrokanabinolu (THC) udávalo 86 % nemocných, výlučné užívání náplní s THC 34 %, zatímco užívání roztoků s obsahem nikotinu udávalo 64 % nemocných a výlučné užívání roztoků s obsahem nikotinu 11 %.


Žádný tabákový výrobek není bezpečnější než jiný


Uvedená data do značné míry vyvracejí původní domněnku že riziko EVALI je spojeno s obsahem THC v roztocích pro e-cigarety. Laboratoře CDC však odhalily jinou možnou společnou příčinu. Analýze bylo podrobeno 29 vzorků získaných bronchoalveolární laváží od nemocných s EVALI – a ve všech byla zjištěna přítomnost tokoferol acetátu označovaného také jako acetát vitaminu E. Tato látka se běžně vyskytuje v některých produktech potravinářského průmyslu a kosmetických výrobcích, její požití nebo aplikaci na kůži nezpůsobuje žádné známé zdravotní problémy, což pravděpodobně neplatí o inhalaci jejích par. V roztocích pro elektronické cigarety s obsahem THC se acetát vitaminu E užívá jako ředidlo. THC byl ale zjištěn jen ve 23 vzorcích z 29, v 16 vzorcích byl přítomen nikotin (s THC, nebo bez něj). Vedle acetátu vitaminu E byla identifikována i řada dalších potenciálně škodlivých chemických sloučenin pocházejících pravděpodobně z liquidů, žádná z nich však nebyla společná všem vyšetřovaným vzorkům. I přesto zástupci CDC ve svém oficiálním prohlášení uvádějí, že acetát vitaminu E je – samozřejmě vedle nikotinu a THC – první identifikovanou, téměř jistě však nikoli jedinou zdraví škodlivou a život ohrožující látkou obsaženou v e-cigaretách CDC proto vydaly zpřesnění svého doporučení, resp. varování týkajícího se užívání e-cigaret a
produktů pro vapování:
– děti, dospívající, mladí dospělí a těhotné ženy se mají jejich užívání striktně vyvarovat,
– dospělí, kteří dosud nekouřili ani neužívali jiné tabákové výrobky, by v žádném případě neměli začínat ani s e-cigaretami – neexistuje žádný tabákový produkt, který by bylo možno považovat za bezpečnější než jiný,
– dospělí, kteří e-cigarety užívají k odvykání kouření nebo jako jeho náhražku, by měli zvážit všechna rizika – v žádném případě by se neměli vracet ke kouření tabáku, namísto e-cigaret by však měli vyhledat odbornou pomoc a podstoupit lékařskou intervenci k odvykání kouření,
– pokud setrvají na užívání e-cigaret a produktů pro vapování, měli by důsledně nakupovat jen hotové liquidy z oficiálních kamenných obchodů, sami je nijak neupravovat, nemíchat ani neředit a vyvarovat se zejména jejich nákupů po internetu.

Jan Kulhavý, s využitím zahraničních zdrojů