Vadné držení těla, sedavé chování, digitální závislosti a jejich dopad na zdraví dětí

Ve dnech 17.–18. září se v krásném prostředí hotelu a zámku Valeč uskutečnila dlouho odkládaná konference, jejíž název jsme si celý vypůjčili do titulku a jejímž organizátorem byl tým spolku Lokomoce. Sdružuje odborníky z oblasti neurologie, fyzioterapie a psychologie, kteří vnímají pohyb jako základ fyzického i duševního zdraví. Vzdělávací akce se konala pod záštitou ministerstva zdravotnictví a naší OSPDL ČLS JEP. 
Program byl rozdělen do dvou základních částí – teoretické a praktické. V rámci druhé jmenované, která trvala přibližně 3,5 hodiny, jsme si pod vedením zkušených fyzioterapeutů sami na sobě vyzkoušeli práci s impulzními body a práci s chodidlem. Získali jsme i praktické tipy do praxe, zejména ohledně vhodného cvičení pro naše malé pacienty předškolního a mladšího školního věku. V „době covidové“ nahrála Mgr. Haklová sérii 71 videí, která lze volně zhlédnout na platformě YouTube pod názvem „Lokomoce za časů koronaviru – děti“. Jedná se o hravou formu tréninku, která děti baví a současně je prospěšná pro jejich zdraví. Jak nám bylo prezentováno, naším cílem by mělo být podchytit špatné pohybové návyky u dětí do šesti let věku – později je už přebudování vadných pohybových stereotypů o poznání náročnější.

Co se v praxi PLDD hodí znát… 

Teoretické bloky navázaly na velmi úspěšný on-line seminář „Lokomoce – pohyb jako prevence“ pořádaný na jaře naší odbornou společností. Biomechanice kyčelního kloubu se věnoval prof. Poul z Kliniky dětské ortopedie a traumatologie v Brně. Kromě jiného nás povzbudil v kompetentnosti zrušit nesmyslně užívané preventivní abdukční balení u novorozenců a kojenců s normálním ultrazvukovým nálezem na kyčlích. V dnešní době již toto doporučení nevídáme tak často, ale je důležité na to pamatovat, zejména z důvodu jeho negativního vlivu na další psychomotorický vývoj dítěte. 
Opakovaně z úst fyzioterapeutů zaznívalo doporučení nechávat kojence často nahé, tedy nejen bez oblečení, ale i bez plen. Ty mohou negativně ovlivnit tonus břišních svalů a svalů kolem kyčelního kloubu (ve smyslu hypotonu), což se následně přenáší do oblasti bederní páteře, která je přetěžována. 
Dalším doporučením bylo vyšetřovat děti při hodnocení jejich postury nejenom ve statickém stoji, ale zejména v dynamice (přidat předpažení a sledovat symetrii a souhru lopatek, stoj na jedné noze, stoj na špičkách…). Poměrně rozsáhlá část se věnovala i problematice dětského obouvání. I v tomto směru bylo patrné, že s rozšiřováním vědeckého poznání se postupně mění i názory na to, co podporuje správný vývoj chodidla. V současnosti je již překonaný názor na nošení pevných kotníkových bot. Obecně lze napsat, že správná bota respektuje přirozený tvar nohy, poskytuje noze dostatečný prostor, a tím umožní drobným svalům aktivně se zapojit při chůzi.
Psychologická část teoretického bloku se věnovala tématu digitálních závislostí, her a sociálních médií. Velmi kvalitní přednášky zpracovaly Mgr. Pavelcová a Mgr. Šírková z pražského Psychologického institutu Re:Life. Z prezentovaných dat vycházejících ze studie EU Kids online z roku 2020 hraje hry denně téměř 44 % tázaných dětí a až 23 % dětí využívá sociální sítě (aniž by dosáhly doporučeného věku 13 let). Na druhou stranu snaha o nějakou formu kontroly těchto aktivit byla ze strany rodičů jen na úrovni 40 % – a spoléhali zejména na ústní dohovor (data z dotazníkového šetření České děti v kybersvětě, během nějž bylo osloveno přibližně 20 000 „počítačově gramotných“ rodičů). Vzhledem k trendu užívání digitálních technologií přibývá i dětí závislých na nich, které následně potřebují intenzivní psychologickou péči. 
V rámci diskuse jsme opět nakousli i problematiku nedostatku psychologů a psychoterapeutů. Mgr. Pavelcová nám doporučila stránku www.czap.cz/adresar, kde lze vyhledat psychoterapeuty podle různých kategorií (místo působení, specializace…) 

Závěrem lze napsat, že konference byla edukativní a zejména možnost praktického workshopu jsme všichni velmi ocenili. Pevně věřím, že spolupráce se spolkem Lokomoce bude i nadále pokračovat a že na tuto konferenci navážeme dalšími vzdělávacími akcemi, protože zajímavých témat je opravdu nepočítaně.

MUDr. Miroslava Sulovcová, 
publikační pracovní skupina OSPDL ČLS JEP