Varicella a antipyretická terapie

Recentní vydání farmakovigilančního informačního zpravodaje SÚKL Nežádoucí účinky léčiv přineslo kazuistické sdělení na téma ibuprofenu a rizika komplikací planých neštovic. Vychází z hlášení a informace farmaceutky a současně matky pacienta o těžkém průběhu varicelly a dává jej do souvislosti s podáváním ibuprofenu. Současně SÚKL v závěru článku upozorňuje na riziko mitigace příznaků infekčních onemocnění léky ze skupiny nesteroidních antiflogistik (NSAID) a případného zhoršení průběhu infekčních onemocnění. Uvedená kazuistika bohužel v popisu okolností není příliš důsledná a okolnosti průběhu i vlastní léčbu popisuje spíše stroze.
Z pohledu praktického pediatra je nutné zdůraznit, že správnou léčbu teploty u všech dětí a dospívajících bez ohledu na etiologii považujeme za základní pilíř léčby infekčních nemocí. Reakce na antipyretickou léčbu nám přináší důležité diferenciálně diagnostické informace a současně je prevencí závažných komplikací hyperpyrexie, z nichž nejčastější jsou febrilní křeče. Z toho důvodu musíme trvat na správné antipyretické léčbě také u varicelly, a to i s vědomím možných komplikací, s nimiž musí lékař počítat. 
Současně jsou si nepochybně všichni PLDD dobře vědomi, že varicella se u dětí vyskytuje v široké škále klinických obrazů. Od lehkých průběhů, často afebrilních, které jsou v dětském věku naštěstí nejčastější, až po závažné průběhy se závažnými komplikacemi, jež mohou být i letální. 
Varicella je velmi nakažlivé virové onemocnění vyvolané virem Varicella zoster z čeledi herpesvirů. Nemoc se vyskytuje epidemicky, dominantně během zimy a jara. Inkubační doba se uvádí okolo 14 dnů, se širším rozmezím 1–3 týdny. Po nemoci vzniká celoživotní imunita, jejíž podstatou je velmi pravděpodobně perzistence viru v buňkách ganglií mozkových a míšních nervů. Ze závažných, naštěstí vzácných komplikací se sluší uvést především encefalitidu, pneumonii, hepatitidu, artritidu, orchitidu  či průběh provázený hemoragickou diatézou při systémové virové infekci. K závažnému průběhu jsou zřejmě predisponované děti s imunodefektem či jinak oslabené. Naopak velmi častou komplikací varicelly je impetiginizace morf, ke které zřejmě přispívá především skarifikace svědivého výsevu. Současně samotná infekce způsobuje přechodný imunodeficit, zřejmě především napadením makrofágů a T-lymfocytů. Také byla prokázána interference viru s prezentováním antigenu a adekvátní intercelulární signalizací. To je patrně důvodem časté koincidence varicelly s dalším infekčním onemocněním (jiné virové infekce, spála, atp.).
V reakci na výše uvedený článek bychom chtěli tedy především zdůraznit nutnost důsledné léčby horečky za každých okolností. Z okolností je zřejmé, že také neindikovaná a nadbytečná podání antipyretika mohou být rizikem a v důsledku pacienta ohrozit. Přesto pokud se tělesná teplota  pohybuje nad 38,5 °C, je podání plně indikované a jeho odkládání s odkazem na hypotetický těžší průběh varicelly je neomluvitelné. Přitom však žádnou z infekčních nemocí není radno podceňovat, a při nestandardním průběhu je na místě lékařské vyšetření. 


MUDr. Zdeněk Zíma

Odkaz na farmakovigilanční informační zpravodaj SÚKL Nežádoucí účinky léčiv č. 1/2022 ZDE.