Včasný záchyt PAS v ordinacích PLDD – příště více zájmu?

Pod názvem uvedeným v titulku proběhl v březnu v rámci vzdělávání IPVZ první kurs určený všem, kteří se zabývají problematikou PAS. Sál byl zaplněn, bohužel nikoli dětskými praktiky (přišla pouze jedna mladá paní kolegyně…), ale především psychology a klinickými logopedy.

Téma bylo rozebíráno jak teoreticky, prof. Paclt ukázal i samotný vědecký podklad poruchy, tak prakticky. Jednak z pohledu praxe PLDD (samotný včasný záchyt), tak z pohledu možné časné intervence, která by právě měla na včasné zachycení patologické odchylky navazovat – ať už je konečnou diagnózou PAS, nebo jiná vývojová porucha.

Všichni hodnotili seminář jako velmi přínosný, diskuse byla bohatá – a při pestřejším spektru účastníků by mohla sloužit i k vzájemné výměně zkušeností, k nápravě nedostatků, k ulehčení naší práce i ke zlepšení péče o handicapované.

Příští kurs je plánován na 19. listopadu a  pevně věřím, že vás program zaujme.


MUDr. Alena Šebková