Včasný záchyt poruch autistického spektra v ordinacích PLDD

Kurz (číslo akce: 22010110) je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře, dětské neurology,
klinické psychology a klinické logopedy. Uskuteční se 11. března od 8.00 do 16.30 h. Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Program:

8:00 – 9:00 Úvod do etiologie a neurobiologie autismu – prof. MUDr. Ivo PACLT, CSc.
9:00 – 10:00 Včasný záchyt v ordinacích PLDD v praxi – MUDr. Alena ŠEBKOVÁ
10:00 – 11:30 M-CHAT-R; M-CHAT-R/FTM – doc. MUDr. Libuše STÁRKOVÁ, CSc.
11:30 – 12:30 Terapeutické metody a pedopsychiatrická praxe – doc. MUDr. Libuše STÁRKOVÁ, CSc.

12:30 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Práce s rodinou a stimulace dovedností zdravého vývoje – PhDr. Romana STRAUSSOVÁ, Ph.D.
14:00 – 16:30 Hodnocení projevů u batolat: ADOS-2 zlatý standard pro určení PAS – MUDr. Magdalena RYŠÁNKOVÁ

red