Vitamin C a jeho snížená hladina u dětí

Sdělení vychází z článku J. Boženského, F. Kopřivy et al. o výsledcích měření vitaminu C v organismu testovacími proužky Uro C-KONTROL u dětí hospitalizovaných na Dětském oddělení Nemocnice Agel, Ostrava-Vítkovic, a Dětské klinice LF UP a FN Olomouc, publikovaného v Pediatrii pro praxi a v mezinárodním Biomedical Scientific Research.
Podle uvedených zjištění mělo 89 % dětí větší či menší nedostatek vitaminu C (75 % dětí mělo výrazný deficit vitaminu C a pouze 25 % dětí vykazovalo relativně dostatečnou saturaci, z toho plné saturace dosáhlo 11 % dětí). Výsledky jsou alarmující nejen pro dlouhodobou zdravotní kondici dětí. Musíme je brát varovně také s ohledem na současnou pandemickou dobu, jelikož vitamin C působí jako fyziologické palivo pro první linii imunitního systému – makrofágy a fagocytózu, aktivitu NK buněk a interferon gamma, což je zásadní cytokin působící proti virovým i bakteriálním infekcím. Nadto, díky antioxidačnímu a protizánětlivému působení, přispívá vitamin C také ke snížení závažnosti projevů a proti exacerbaci alergických onemocnění, což představuje v současné době značný benefit.
Deficit vitaminu C, který často předchází vzniku infekčních onemocnění, je samotným průběhem onemocnění dále prohlubován kvůli zvýšené spotřebě vitaminu doprovázející intenzivnější metabolismus v průběhu zánětu. To je i důvodem, proč jsou požadavky na jeho suplementaci jako součást léčby infekčních onemocnění podstatně větší než odpovídá dávkám preventivním. Proto je nutno odhalit a řešit deficit vitaminu C včas, abychom předešli velkým deficiencím! 

Jak v praxi určit hladinu vitaminu C v organismu? 

Jednou z možností je stanovení hladiny vitaminu C v séru, což provádíme nejčastěji kapalinovou chromatografií. Metoda je to sice poměrně přesná, ale nákladná, časově náročná a vyžaduje odborně školený personál a příslušně vybavená pracoviště. Není proto pro běžnou praxi v ordinaci PLDD vhodná. Pro orientační zjištění saturace organismu je vhodná metoda orientačního stanovení deficitu pomocí vyšetření koncentrace vitaminu C v moči.
Metoda měření indikátorovými proužky
je založena na působení komplexního chelatačního činidla s polyvalentním kovovým iontem a barevným indikátorem reagujícím úměrně koncentraci kyseliny askorbové změnou barevného odstínu. Naměřené hodnoty v moči korelují s plazmatickou hladinou, respektive saturací organismu vitaminem C. 
Za normální hladinu vitaminu C v séru jsou označovány hodnoty vyšší než 28 mikromolů na litr, za hypovitaminózu jsou považovány koncentrace mezi 11 a 28 μmol/l a jako těžký deficit se označuje hladina pod 11μmol/l. Jednoduše řečeno, méně než 28 μmol/l představuje sníženou hladinu vitaminu C. 

Příčiny deficitu vitaminu C a jeho řešení 

Většina lidí žije s představou, že nízká hladina vitaminu C je v civilizovaných zemích zcela výjimečná, bohužel je to omyl.  Ani u dětí, u kterých bychom předpokládali, že rodiče dbají na adekvátní přijem stravy s dostatkem vitaminů, není výjimkou výskyt hlubokého deficitu vitaminu C s projevy skorbutu. Deficit se nejčastěji vyskytuje u dětí s chronickými chorobami, například potravinovými alergiemi, malabsorpcí, renálním selháváním, neurologickými a psychiatrickými diagnózami (například poruchami autistického spektra, kde je typická „závislost“ na konkrétních potravinách) nebo onkologickými onemocněními. Samozřejmě může být důvodem deficitu i „obyčejný“ nedostatečný příjem potravin bohatých na vitamin C na základě přehnaně permisivní výchovy, některých náboženských zvyklostí nebo i nesprávně stanovených dietních opatření (nižší sociální status). K malabsorpci vitaminu C (a tím i k jeho deficitu), mohou přispívat také některá léčiva, například barbituráty. 
U novorozenců a mladších batolat je základním zdrojem mateřské mléko, u nekojených náhradní kojenecká mléčná výživa fortifikovaná vitaminem C. Od 6. měsíce je základním zdrojem syrová zelenina a ovoce. Ovšem mnohdy nezbytným krokem k zajištění dostatečného příjmu vitaminu C je podávání doplňků stravy.
Problém
běžných perorálních forem vitaminu C (včetně přípravků s postupným uvol- ňováním) spočívá v omezení jejich vstřebávání kapacitou transportních molekul ve střevní stěně (SVCT1, SVCT2). Poté se nevstřebaný vitamin vyloučí stolicí z organismu. Pro krytí zvýšených potřeb vitaminu C je vhodná forma s lipozomálním vstřebáváním, která díky odlišnému způsobu střevní absorpce zajišťuje podstatně vyšší biologickou dostupnost vitaminu. Vitamin C v této formě je vstřebáván prostřednictvím Peyerových plátů a enterocytů, z nichž je transportován lymfatickým systémem. Podstatně vyšší vstřebávání této formy vede k vyšší biologické dostupnosti vitaminu pro všechny tělesné systémy, například imunitní a nervové buňky, které aktivně akumulují vitamin C, protože vysoká intracelulární hladina je podmínkou jejich funkčnosti. Tyto přednosti přípřípravků s obsahem vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním byly ověřeny v četných klinických a farmakokinetických studiích. 
Pro použití v pediatrické praxi je lipozomální vitamin C pod názvem Lipo C Askor Junior (tekutá forma, součástí balení jsou i testovací proužky), který se dětem od 3 do 6 let věku podává 1–2× denně 1–2 ml (50–100 mg vitaminu C). Dětem od 6 let podáváme 1–2× denně 2–4 ml (100–200mg vitaminu C).


MUDr. Tereza Filová