Volby do výboru a revizní komise OSPDL ČLS se blíží

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letošním roce končí další volební období OSPDL ČLS JEP. Na přelomu listopadu a prosince se budou konat kombinované (elektronicky a korespondenčně) volby do výboru a revizní komise pro období další.
V souvislosti s volbami vás žádáme o návrhy kolegů ochotných pracovat v těchto orgánech OSPDL ČLS JEP. Volit budeme 
– do výboru 5 členů a 
– do revizní komise 3 členy. 

Vámi navržený kolega musí být řádným členem OSPDL a s kandidaturou musí souhlasit. Návrhy je nutné podat do 10.10.2020 na adresu info@ospdl.eu. Následně volební komise sestaví dvě kandidátky a vyhlásí přesné datum voleb.

Bylo by přínosné, aby se kandidáti představili. Prosíme o „medailonek“, který bude obsahovat:
– fotografii,
– krátký profesní životopis (pouze v souvislosti se vzděláváním – např. akreditace, výchova rezidentů, výuka, publikace, přednášková činnost atp.),
– vizi práce (čemu by se chtěl/a především věnovat).

Zároveň vás všechny vyzýváme, abyste aktualizovali svoje kontaktní údaje, především e-mailové adresy pro elektronický způsob voleb. V případě, že nebudeme mít k dispozici vaši e-mailovu adresu, budou vám zaslány volební lístky poštou.


MUDr. Milan Rytíř, předseda volební komise OSPDL ČLS JEP
MUDr. Daniela Verdánová, MBA, členka volební komise OSPDL ČLS JEP
MUDr. Pavla Šandová, členka volební komise OSPDL ČLS JEP