Výběrové řízení - vedoucí katedry PLDD IPVZ

Ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí pedagogického pracoviště Praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) a pediatrie IPVZ.

Text VŘ - PLDD

Text VŘ - pediatrie