Vyjádření České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně k tiskové konferenci zdravotnických odborů

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně velmi oceňuje, že současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vytvořil spravedlivé podmínky pro to, aby dohodovací řízení mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami o hodnotě bodu a výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění mohlo probíhat podle zákona, tedy bez zásahu politické vůle. Uzavřené dohody tak reflektují výsledek několika měsíčního jednání mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. Snahy zdravotnických odborů rozbít tento cenný konsensus zásadně odmítáme a považujeme je za hazard s českým zdravotnictvím. Jakýkoliv zásah do dohod, který odbory požadují, by narušil důvěru mezi účastníky dohodovacího řízení, kteří zastupují všechny segmenty zdravotnictví, což by ve výsledku mělo zásadní negativní dopad na chod celého českého zdravotnického systému.

Česká lékařská společnost JEP v tomto směru plně podporuje pozici Ministerstva zdravotnictví a respektuje uzavřené dohody účastníků dohodovacího řízení.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda ČLS JEP