Výroční zasedání EAP

Ve dnech 7.–8. prosince 2018 se v Bruselu konalo výroční zasedání Evropské akademie pediatrů (EAP). Z jeho programu v jednotlivých sekcích připravila stručný souhrn MUDr. Gabriela Kubátová, delegátka EAP.

Pracovní skupina pro adolescentní medicínu

* Projekt MOCHA (models od child health appraised) – probíhal po dobu tří let v rámci zemí EU a skončil v listopadu loňského roku. Hodnotil různé modely péče o dětskou populaci v primární linii v Evropě. V rámci toho se zjišťovala i úroveň vzdělávání v adolescentní medicíně a bylo konstatováno, že je nedostatečná – v teoretické i praktické části. Byla proto přijata výzva, aby národní pediatrické společnosti věnovaly více pozornosti vzdělávání v adolescentní medicíně ve svých curriculech. Pro toto vzdělávání je nutné vytvořit strukturu a obsah.
* EuTEACH je multidisciplinární síť školitelů z více než 20 zemí Evropy i mimo ni. Je předním mezinárodním poskytovatelem vzdělávacích materiálů a kurzů v oblasti adolescentní medicíny, organizuje vzdělávací semináře a kurzy v rámci kongresů (více na www.euteach.com).
* Pracovní skupina pro adolescentní medicínu má v plánu více spolupracovat přímo s Unií evropských lékařských specializací (UEMS) a připravit implementaci vzdělávání nejenom od pediatrie k dospělé medicíně, ale i napříč všemi specializacemi.

Pracovní skupina pro primární a sekundární pediatrii

* Opakovaně se diskutovalo o otázkách vzdělávání a praxe pro pediatry a jiné lékaře pečující o děti v primární péči.
* Curriculum, které vypracoval ECPC a bylo s úpravami schváleno EAP, bylo v roce 2017 zasláno UEMS k finálnímu doporučení. UEMS je jediná instituce , která schvaluje a doporučuje vzdělávací curricula na úrovni EU. Aktuálně řeší hodnocení v průběhu vzdělávání, vzdělávací centra (primární péče) a kritéria pro školitele.
* V rámci příspěvků jsem uvedla, že v ČR máme vypracovaný dokonalý systém pro vzdělávání v primární pediatrii zahrnující akreditace školicích ambulancí, akreditační komisi na ministerstvu zdravotnictví, školitele a jejich vzdělávání, kritéria pro udělení akreditace, curriculum, hodnocení apod. Uvedla jsem rovněž, že došlo ke zrušení oboru PLDD a tím ke změnám ve vzdělávání.
V diskusi jsem zmínila i přípravu reformy primární péče v ČR a pracovní skupinu pro reformu, v níž mají PLDD zastoupení. Moje informace vzbudily zájem.

Pracovní skupina pro očkování

* Evropská rada podpořila 3,55 mil. eur projekty na zvýšení proočkovanosti.
* Ve Velké Británii zavedli do očkování vakcinaci proti meningokoku B a kvadrivalentní vakcínu proti meningokoku.
* V Evropě je pozorován vzestup invazivních pneumokokových infekcí.
* Diskuse o očkování proti varicella zoster – v některých zemích není vakcína doporučována, v jiných ano, někde pro rizikové skupiny.
* Diskuse o očkování proti chřipce – problémem je nízká proočkovanost.
* V Izraeli aktuálně epidemie spalniček – více než 2000 případů.
* Diskuse o očkovacích průkazech, evropském očkovacím pasu a jednotném informačním systému proočkovanosti.
* Živou diskusi vyvolala studie důvěry v očkování EAPRAS net, která proběhla v. r. 2017. Zúčastnilo se jí 18 zemí (ČR se nezúčastnila) a podle odpovědí na 17 otázek je nejvyšší důvěra v očkování v Portugalsku a naopak nejnižší v Bulharsku. Nezjišťovaly se ovšem takové důležité skutečnosti, jako zda důvěra koreluje s proočkovaností či přístupem k vakcínám, jak je v jednotlivých státech řešen rozsah povinného a nepovinného očkování a nakolik se v důvěře odrážejí politicko-historické aspekty či např. problematika „naturální medicíny“.
* Plánována je studie použití „point of care testing“  POCT při akutních infekcích v Evropě.
* Společně s prof. Zemanem (za nemocniční pediatrii) jsme upozornili na riziko plánované změny v organizaci očkování v ČR a požádali jsme o podporu v případě jejího schválení, která nám byla ze strany EAP přislíbena (pozn. red.: aktuální situace je taková, že pozměňovací návrh, podle kterého by měla být současná distribuce vakcín zachována, poslanecká sněmovna přijala a v současné době čeká na projednání v senátu).

Aktivita Choosing Wisely – „Vybírat rozumně“

* „Hodně medicíny“, to je nový fenomén – nadměrná indikace laboratorních a dalších vyšetření i nadměrná indikace léků. Aktivita Choosing Wisely existuje od roku 2012, zapojeno je více než 20 států světa. Vznikla nikoli za účelem úspory finančních nákladů, ale ve prospěch ochrany pacienta před nadměrným vyšetřováním, diagnostikováním i léčením.
* Ve studii provedené v Norsku byly sledovány hospitalizace, užívání antibiotik u novorozenců, indikace inhalačních steroidů apod. Porovnávala se různá města a zjištěny byly velké rozdíly.

Pracovní skupina Mladí lékaři

* V rámci EAP zastupuje rezidenty v pediatrii. Skupina „Young doctors“ se rozrůstá, zastoupení v ní má již 10 států.

Pracovní skupina pro vzácná onemocnění

* Zdůrazňuje roli lékaře v primární linii při odhalování vzácných onemocnění.

Nadcházející akce EAP

* Jarní pracovní meeting EAP se koná 17.–18. května 2019 ve Vilniusu, Litva.
* Kongres EAP se vzdělávacím kurzem Pediatrická výživa se koná 19.–20. 2019 v Portu, Portugalsko

Redakčně upraveno