Výzva členům OSPDL: pomozte nám se sběrem dat o průběhu covid-19 a o očkování proti němu

Vážené kolegyně a kolegové, 

rádi bychom vás požádali o spolupráci při sběru informací o případech vážných průběhů onemocnění covid-19 a současně také o nežádoucích účincích po očkování proti němu.
Poznání covid-19 se vyvíjí velmi turbulentně. Nejenom že se stále objevují nové poznatky o průběhu nemoci a jejím léčení, ale bedlivě sledujeme také nežádoucí účinky provázející masivní očkování proti ní. Situaci navíc komplikuje nestabilita viru SARS-CoV-2 a opakované mutace přinášející s sebou změny jeho chování.
V mém účtu na sociálních sítích neuvěřitelnou rychlostí přibývají jak odborné příspěvky renomovaných autorů, tak příspěvky dezinformačního a konspiračního charakteru. Není divu, že laická veřejnost tápe, když je zásobována informacemi z obou stran. Bohužel ani odborníci si nemohou být jisti, že skutečnosti v daném okamžiku zcela jasné nebudou v krátké době změněny v důsledku rychlého nástupu nové varianty viru. 
Abychom se mohli lépe orientovat v situaci v naší zemi, rádi bychom vás požádali o sdílení alespoň bazálních informací o dětech s vážným průběhem nemoci covid-19. Pro úsporu vašeho času a pro naši lepší orientaci prosíme v každém takovém případě o vyplnění strukturované anonymizované informace (ke stažení ZDE.)
Současně bychom rádi měli také informaci o případných nežádoucích účincích po podání očkovací látky proti covid-19 ve formě podobně strukturované informace – ke stažení ZDE. Současně bychom rádi připomněli povinnost hlásit SÚKL nejen nežádoucí účinky, ale také použití vakcíny jinak, než doporučuje výrobce (off-label). 

Informace po stažení a vyplnění prosím zašlete na e-mailovou adresu info@ospdl.eu nebo zdenek.zima@ospdl.eu.


Za výbor OSPDL ČLS JEP  
MUDr. Zdeněk Zíma, místopředseda