Vzdělávací akce pro PLDD v roce 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v minulém roce nás koronavirus donutil naše vzdělávací akce výrazně zredukovat a změnit formu seminářů na distanční. Přesto i v tomto roce budeme pokračovat ve vzdělávání jako v letech předešlých. Ani v tomto roce ale, bohužel, nebude možné realizovat tak důležitý společenský rozměr našich akcí. Současně jsme si vědomi toho, že mnoho subjektů využívá situaci k intenzivnější propagaci svých produktů a léčiv prostřednictvím webinářů a podobných akcí. Chápeme, že extrémní nárůst těchto akcí je zatěžující, a proto se snažíme navázat se seriozními partnery spolupráci a odborně hodnotná sdělení podpořit. 
O akcích, které odborná společnost pořádá nebo jejich uskutečnění podporuje, se vás budeme snažit pravidelně informovat. Tak jako tradičně připravujeme Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP. Jarní část plánujeme distanční formou na téma Lokomoce - Pohyb jako prevence. Podzimní část bychom rádi uspořádali prezenční formou, abychom se mohli konečně fyzicky potkat. Tématem bude Psychosomatika. V červnu bychom rádi uspořádali setkání lékařů akreditovaných ordinací Školitelé 2021. Forma konání zatím není pevně určena, naší snahou bude opět organizace prezenčního setkání. Abychom předešli kolizím termínů, vedeme v patrnosti i jiné akce významné pro PLDD.

Akce OSPDL naleznete zde.

MUDr. Zdeněk Zíma