XII. Jarní ortopedické symposium

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. - přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole vás zve na Jarní ortopedické sympozium, které se koná 30.3.2023 v Praze a je věnováno komplikacím léčby v dětské ortopedii a traumatologii.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK Č. 16

Registrace účastníků probíhá on-line na: www.ortopedicke-centrum.cz


Více informací zde.