Z nových doporučení: diagnostika celiakie

Milé kolegyně, milí kolegové,

podruhé dnes prostřednictvím Newsletteru nahlédneme do Doporučení pro praxi, která sestavujeme ve výboru OSPDL ČLS. Nejsou to doporučené postupy v pravém slova smyslu, jejichž tvorba i aktualizace, oponentura a finální schvalování trvá řadu měsíců.  
Cílem Doporučení pro praxi je naopak nabídnout vám vodítka pro vaši práci – v co nejaktuálnější podobě, co nejrychleji a v co nejdostupnější podobě.
Dnes vám nabízíme přehled aktuálních doporučení pro diagnostiku celiakie – imunitně zprostředkovaného systémového onemocnění, vyvolaného glutenem a jemu podobnými prolamily u geneticky vnímavých jedinců. Genetická predispozice je dána přítomností haplotypů HLA-DG2 nebo HLA-DQ8.

KOHO TESTOVAT
Symptomatičtí pacienti

 • s gastrointestinálními symptomy, 
 • neprospívající, s poruchou růstu,
 • se sideropenickou anémií,
 • s kožními a slizničními projevy (dermatitis herpetiformis Duhring),
 • s gynekologickými potížemi (amenorea, pozdní menarche),
 • s psychickými potížemi.

Asymptomatičtí pacienti

 • Pokud jsou příbuzní 1. stupně již diagnostikovaných pacientů s celiakií.
 • Pokud mají onemocnění, která mohou být s celiakií asociována:
  - diabetes mellitus 1. typu,
  - juvenilní idiopatickou artritidu, 
  - IgA nefropatii, 
  - deficit sérového IgA, 
  - autoimunitní tyreoiditidu, 
  - autoimunitní hepatitidu, 
  - Downův syndrom, 
  - Turnerův syndrom, 
  - Williamsův syndrom.

CO TESTOVAT
Symptomatičtí pacienti

 • Začínáme vyšetřením sérové hladiny IgA a protilátky anti-TG2 ve třídě IgA,
  - Pokud je zjištěn deficit v sérové hladině IgA, provedeme vyšetření EMA a anti-TG2 ve třídě IgG.
 • Pokud jsou protilátky pozitivní:
  - Posíláme dítě k dětskému gastroenterologovi,
  který rozhodne o případné enterobiopsii* a stanoví diagnózu celiakie.
 • Pokud jsou protilátky negativní:
  - Diagnóza celiakie je nepravděpodobná,
  - Falešně negativní výsledky mohou být při  nízké konzumaci lepku, při enteropatii, u které je ztráta bílkovin, nebo při léčbě imunosupresivy. Proto je možné vyšetření zopakovat po 3–6 měsících.

Asymptomatičtí pacienti

 • Začínáme genetikou – vyšetřením HLA-DQ2 a HLA-DQ8
  - Pokud je genetické vyšetření negativní, nemusíme již dále vyšetřovat. 
  - Pokud je genetické vyšetření pozitivní nebo nemůže být provedeno, vyšetřujeme sérovou hladinu IgA a protilátky anti-TG2 ve třídě IgA,
  Pokud je zjištěn deficit v sérové hladině IgA, provedeme vyšetření EMA a anti-TG2 ve třídě IgG.
  - Pokud jsou protilátky pozitivní:
  Posíláme dítě k dětskému gastroenterologovi,
  který rozhodne o případné enterobiopsii* a stanoví diagnózu celiakie.
  - Pokud jsou protilátky negativní:
  Diagnóza celiakie je nepravděpodobná, ale onemocnění se může rozvinout později, proto se doporučuje kontrola protilátek v intervalu 1 rok až 3 roky.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze (ant-TG2) se musí provádět pouze po dostatečné konzumaci lepku (alespoň 15 g/den). 

ZAVÁDĚNÍ BEZLEPKOVÉ DIETY JEŠTĚ PŘED VYŠETŘENÍM JE CHYBA A VEDE K FALEŠNĚ NEGATIVNÍMU VÝSLEDKU!

* Diagnóza celiakie bez nutnosti enterobiopsie
(stanovuje a provádí pouze dětský gastroenterolog):

 • Přítomnost klinických symptomů.
 • Není deficit sérového IgA.
 • Pozitivita protilátek anti-TG2 je větší než desetinásobek normy.
 • Pozitivní EMA z jiného vzorku než anti-TG2.
 • Je vhodné doplnit vyšetření HLA DQ2 a HLA-DQ8.
 • Symptomy musí ustoupit na bezlepkové dietě.


MUDr. Pavla Hromádková

Zdroj: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2016/03/16.pdf