Z nových doporučení: Horečka

Milé kolegyně, milí kolegové,
úvodem předznamenávám, že doporučení pro praxi, která ve výboru OSPDL připravujeme a do kterých budeme společně postupně nahlížet, nejsou doporučenými postupy v pravém slova smyslu. Vypracování, oponentura a finální schvalování takového závazného dokumentu si žádá mnoho času – a my vám chceme zprostředkovávat aktualizovaná vodítka pro vaši praxi co nejrychleji a v co nejdostupnější podobě.
Dnes tedy nahlédneme do doporučení týkajících se managementu srážení horečky v praxi PLDD, která budou v ucelené formě součástí učebnice Praktické dětské lékařství, na jejíž vydání – pravděpodobně již v polovině prosince – se jistě všichni těšíme.
Co je tedy nového a co bezprostředně ovlivní naši denní praxi?

Co považujeme za horečku

Za normální tělesnou teplotu je obecně již od 19. století považována hodnota do 37 °C. Poněkud mladší zahraniční studie uvádějí normy nepatrně vyšší, a to 37,2 °C ráno, v odpoledních a večerních hodinách je to pak až 37,7 °C.  Z toho je tedy zřejmé, že během dne může tělesná teplota kolísat až o 0,5 °C s ranním poklesem a peakem večer, přičemž toto pravidlo platí i při nemoci. V prvních cca 5–6 letech života fyziologicky vyšší teplota než u starších dětí. Za horečku pak považujeme teplotu vyšší než 38,0 °C.

Změny v terapii horečky

Vzhledem k tomu, že pokud léčíme dítě ambulantně, nemáme nad ním nepřetržitou kontrolu, doporučujeme za všech okolností srážet teplotu vyšší než 38,5–39,0 °C.  U vybraných stavů (šokový stav, základní neurologické nebo kardiovaskulární onemocnění v osobní anamnéze, stavy se zvýšenou metabolickou aktivitou, např. popáleniny, pooperační stavy apod.) je třeba srážet horečku i od nižší hodnoty.
1. Začít se doporučuje paracetamolem 10–15 mg/kg tělesné hmotnosti po 6 hod., přičemž nesmí být překročena maximální dávka 75 mg/kg/den, event. 4 g/den. 
2. Pokud nezabere paracetamol, je možno přejít alternativně na podávání ibuprofenu v dávce 5–10 mg/kg každých 8 hodin, přičemž maximum na jednu dávku je 600 mg a nesmí být překročen denní limit 40 mg/kg/den, event. 2,4 g/den. Podávání ibuprofenu se paušálně nedoporučuje u dětí mladších 6 měsíců.
3. Nedoporučuje se hned začínat s  kombinací ibuprofenu a paracetamolu - potenciální špatné dávkování, zvyšování toxicity (zejména poškození jater či ledvin, hlavně u dětí s dehydratací).
4. Obecně se nedoporučuje chlazení studenou vodou v kombinaci s podáním antipyretika, lepší je monoterapie antipyretikem (krátkodobý účinek chlazení, často spojen s rostoucím dyskomfortem dítěte). Nicméně v případě vysokých horeček a alterace stavu pacienta může být fyzikální chlazení přínosné – nikoli však ve formě zábalů. Ideální je ideální tzv. sponging – „oťukávání“ povrchu těla houbou namočenou do vody o teplotě ne nižší než 30 °C. Tento postup se doporučuje zejména, když je nezbytná rychlá a velká redukce tělesné teploty, antipyretika se doporučuje podat 30 minut před chlazením.


MUDr. Pavla Hromádková
Použité zdroje – MUDr. Karla Šebková, kapitola pro učebnici PLDD:
Fever in infants and children: Patophyiology and management,
Mark A. Ward, M.D., https://www.uptodate.com/contents/fever-in-infants-and-children-pathophysiology-and-management
Fever in Children: Pearls and Pitfalls,
Egidio Barbi, Pierluigi Marzuillo, Elena Neri, Samuele Naviglio,Baruch S. Krauss, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5615271/
Guidelines for the symtomatic management of fever in children: systematic review of literature and duality appraisal with Agree II
, Elena Chiappini, Barbara Bortone, Luisa Galli, Maurizio de Martino, https://bmjopen.bmj.com/content/7/7/e015404
Paracetamol dosing for children in primary care
, https://bpac.org.nz/2018/paracetamol.aspx
Periodic Fever, Aphtous Stomatitis, Pharyngitis, Adenitis Syndrome (PFAPA),
Updated March 2019 by Elizabeth Roth-Wojcicki, and reviewed by the American College of Rheumatology Committee on Communications and Marketing, https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-      Conditions/Periodic-Fever-Aphthous-Stomatitis-Pharyngitis-Adenitis-Syndrome-Juvenile