Z nových doporučení: režimová opatření a léčba dětí s nočním pomočováním (dokončení)

Milé kolegyně, milí kolegové,

tzv. Doporučení pro praxi sestavujeme ve výboru OSPDL ČLS JEP, abychom vám mohli poskytnout rychlá vodítka pro vaši práci. Dnes se ještě jednou vracíme k tématu monosymptomatické noční enurézy (MNE). Zatímco v minulém, prosincovém vydání Newsletteru OSPDL jsme se věnovali především diagnostice, dnes se zaměříme na doporučení pro režimová opatření a léčbu MNE, která je v kompetenci praktického dětského lékaře.


1. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ 
(min. po dobu 6–8 týdnů)

 • Pravidelný příjem tekutin během dne s maximem v dopoledních a časných odpoledních hodinách, omezení příjmu tekutin po 18. hodině (včetně šťavnatého ovoce a zeleniny, polévek, …).
 • Pravidelná mikce během dne po 2–3 hodinách.
 • Pravidelný denní režim, především spánkový.
 • Snadný přístup k toaletě (včetně jejího osvětlení – byť se to zdá být podružné, může to být často zdrojem problému).
 • Lze vysazovat na močení ve spánku – maximálně 1× za noc, obvykle 1,5–2,5 hodiny po usnutí (interval je individuální), není třeba úplné probuzení dítěte.
 • Obecně se nedoporučují pleny, spíše speciální prostěradla nebo chrániče matrací, na trhu jsou dostupné i speciální „boxerky“. 

Z vlastní zkušenosti: pokud je dítě pomočené prakticky denně, klidně pleny ponechávám, snažíme se je odstranit až při snížení počtu mokrých nocí. Každodenní převlékání a praní výrazně zatěžuje rodinu a zvyšuje stres, každá zátěžová situace se může podílet na zhoršení nočního pomočování. Ale znám i děti, které se již přes noc nepomočily, ráno se probudily, ale než by opustily teplé lůžko, vymočily se do pleny.


2. KALENDÁŘ SUCHÝCH A MOKRÝCH NOCÍ

 • Pokud není efekt, tzn. zvýšení počtu suchých nocí, dalším krokem je zahájení medikace desmopresinem nebo aplikace alarmu, event. i v kombinaci. 
 • Rozhodnout by lékař měl na základě zhodnocení pitné a mikční karty.
 • V našich podmínkách není používání alarmu příliš rozšířené – vyžaduje to opravdu silně motivovanou rodinu (možná i s rizikem „přemotivování“), rodiče musí zakoupit, … 
 • Aktuálně dle srovnávače cen se náklady na pořízení enuretických alarmů pohybují od cca 1000 Kč až téměř k 4000 Kč. 

Moje osobní zkušenosti s alarmem jsou omezené, cca do 10 použití. Obvykle byla vzhůru celá rodina, jen pomočené dítě spokojeně spalo dále …, a úspěchu jsme nedosáhli. 

3. DESMOPRESIN 

Minirin Melt (perorální lyofilizát, který se rozpustí přímo v dutině ústní a nevyžaduje zapíjení)

 • Pro dítě od 5 let věku výše.
 • Se známkami noční polyurie (dle pitné a mikční karty)
 • Se zavedeným enuretickým režimem s omezením tekutin 1 hodinu před podáním léku a 8 hodin po jeho podání na maximálně 200 ml (před spaním by dítě dodržující správně režim stejně nemělo pít, nutno ohlídat děti, které chodí pít v noci).
 • Počáteční dávka 120 μg, lze navýšit na 180 μg, …, 240 μg (dostupná balení v síle 120 μg a 60 μg).
 • Při úspěchu vysazujeme postupně snižováním dávky, event. podáváním obden – při relapsu návrat k původní dávce.

CAVE: Při podávání desmopresinu vzniká při porušení režimových opatření riziko intoxikace vodou – bolesti hlavy, břicha, nevolnost, přírůstek hmotnosti, hyponatrémie a křeče!!! 
Na druhou stranu, pokud jsou dodržována režimová opatření, jedná se o bezpečnou medikaci. 


4. ALARM

 • Pro děti od 7 let věku výše.
 • Používání minimálně 8–12 týdnů.

5. KOMBINACE

 • Desmopresin + alarm 
 • Desmopresin + anticholinergika – léčbu vede dětský nefrolog nebo urolog. 


MUDr. Marie Kmoníčková,
MUDr. Pavla Hromádková